یائسگی و طب سوزنی

 

 

‎Nasser Tabesh‎ MD     طب سوزنی اهواز

 November 2014

یائسگی و طب سوزنی دکتر ناصر تابش

۲۴۲۴۲۴۲

                                                       بی خوابی                 استرس       توهم       سردرد

یعنی قطع کامل و یا دائمی پریود در خانمها که ۶ تا ۱۲ ماه طول می کشد تا تشخیص داده شود کلیماکتریک نشان دهنده دوره ای از زندگی زن است که طی آن شخص از مرحله تولید و تناسل به دوره غیر تولید و تناسل گذر می کند که معمولاً دوره آن ۲-۵ سال و در حول منوپاز می باشد پس وقتی از ناراحتی های این دوران نزدیک به منوپاز صحبت می گردد بهتر است آنرا سندروم کلیماکتریک بنامیم تا اینکه آنرا سندروم منوپاز بگوئیم اما از آن جهت که سندروم منوپاز در نزد متخصصین بیشتر شناخته شده پس بهتر است در طول این نشست آنرا همان سندرم منوپاز بنامیم.

منوپاز بین سنین ۴۸ و ۵۵ پیدا می شود در جوامع صنعتی ۵۱ سال است.

کتاب Simple Question یکی از معروف ترین کتابهای طب سوزنی می باشد در بخش اول یادآوری شده که سیکل رشد و تکامل زن ۷ سال می باشد.

سیکل رشد و تکامل مرد ۸ سال می باشد اگر ضریب عمری ۷ را در هر یک ضرب نمائیم زن ۴۹ = ۷ × ۷

و مرد ۵۶ = ۸×۷

ظاهراً می بینید که ۵۱ سالگی زیاد از ۴۹ سالگی دور نیست از آنچه طب سوزنی از قرنها پیش محاسبه کرده و آنچه امروز طب غرب از آن یاد می کند دو چیز مشخص است یکی اینکه این سن در مابین همه اقوام کره زمین یکسان است و دیگر اینکه از پنج هزار ساله گذشته تا امروز تغییر چشمگیری نکرده است. در یک آمار دقیق ۱۶ سال پیش در مالزی و ۷ کشور آسیایی دقیقاً سن منوپاز ۷/۵۰ سال بدست آمد.

اگر منوپاز در سن ۳۵ یا کمتر عارض گردد جزء طبقه بندی منوپاز پرماچوز خوانده می شود که بفاکتورهای زیر ارتباط دارد.

چاقی، زود سیگار شروع کردن، زود بالغ شدن، کلاس و طبقه اجتماعی شخص.

تعداد زنان منوپاز در جامعه از آن جهت رو به افزایش است نه بخاطر بالا رفتن سطح سلامتی و عمر طولانی تر بلکه بخاطر افزایش روزافزون هیستر کتومی همراه با او اوفر کتومی.این عقیده جیوانی ماسیوسیا فوق تخصص طب سوزنی در زنان و مامایی است.

اصل اولیه منوپاز بخاطر پایان یافتن و از دست رفتن پیشرونده قدرت باروری تخمدان می باشد زیرا که تخمدان از سلولهای فولیکول خالی می شود باید گفت حتی قبل از تولد این پروسه کم شدن شروع می گردد. در حقیقت حتی در زمانی که تخمدان در جنین شکل می گیرد چرا که زمان تشکیل تخمدان در دوره امبریو ( جنین) ۶۰۰۰۰۰۰ فولیکول بوده که زمان تولد به ۶۰۰۰۰۰ کم می گردد. و بالاخره به ۳۰۰۰۰۰ و به ۱۰۰۰۰ در منوپاز می رسد.

خود این نشان دهنده آنست که منوپاز یک پدیده ناگهانی نیست که در زندگی یک زن رخ بدهد بلکه این یک پدیده تدریجی فیزیولوژیک بوده که در طی عمر از قبل از بدنیا آمدن یعنی در رحم شروع و در سن ذکر شده پایان می پذیرد.

دو چیز را می توان از پدیده فوق فهمید:

۱- پایه بیولوژیکی منوپاز در سرتاسر عمر یک زن و بالطبع زندگی وی عادات خورو خواب از کودکی و از همین طریق این شخص چه نوع منوپازی را در آینده خواهد داشت.

اگر کار زیاد و دائمی و رژیم غذایی نارسا در کار باشد برای سالهای متمادی یقیناً مشکلات فراوان در دوره کلیماکتریک خواهد داشت.

۲- این حقیقت که شش میلیون فولیکول اولیه به تدریج تا منوپاز به ده هزار می رسد نشان دهنده آنست که تئوری های طب سوزنی چین Chinese medicine بی جا نگفته که اسانس (جوهر) بتدریج در kidney کم میشود که در واقع اساس بیولوژیک منوپاز است.

در کتاب نی جینگ می گوید یک دختر ۱۴ ساله ۷×۲ را بنگرید که پر از اسانس (جوهر بوده) موهای سر ضخیم، قوی، جوان، خوش حالت (موی سر مربوط به kidney و اسانس در طب سوزنی به اورمونهای غده فوق کلیوی اطلاق شده است) ظاهراً اسانس (جوهر) در طب سوزنی خیلی کارهای دیگر غیر از پیدا شدن و ظاهر شدن علائم مهم و بروز بلوغ، تولید و تناسل و جریان یافتن این اسانس در Extra ordinary vessels بود که موجب قدرت در حرکات بدنی، نشاط، سرحال بودن، زندگی سالم، خور و خواب طبیعی، اخلاق نرمال، مقاومت در مقابل پاتوژن و قدرت سیستم دفاعی بدن میگردد.

امروزه هم جوهر یا اسانس به هورمونهای غده فوق کلیوی قسمت مدولا و قشری اطلاق می گردد.

بهمانگونه که فعالیت فولیکولها کم می شود و بالاخره قطع می گردد استروژن کم و کم تر می شود و بالاخره پریود قطع می گردد.

خوب طب غرب اسانس و جوهر را که ترکیبی از صدها ماده است قبول ندارد طب غرب استروژن را می شناسد و تمام تاکیدش استروژن می باشد.

در منوپاز استروژن را جانشین می کند. که به آن می گویند:

Hormone Replacement Therapy

پرژسترون هم که از کورپوس لوتئوم ترشح می شود دیگر در کار نیست.

منوپاز بیماری نیست که اسمش را سندروم منوپاز گذاشته اند منوپاز سیر طبیعی زندگی زن است که از فاز تولید به فاز غیر تولید می رسد خیلی از خانمها این حالت را براحتی می گذرانند ولی آنها که ناراحتی دارند و ناراحتی آنها درجاتی از علامت Symptoms داشته باشد باید تحت درمان قرار گیرند.

کیسهای کمیابی این علائم ناراحت کننده اش شدید و زندگی را بر آنها و دیگران که مجبور به تحمل هستند بد و بدتر می کند.

از نظر طب سوزنی علائم بالینی منوپاز اگر مختصر است مربوط می شود به کم شدن و نارسا شدن Kidney Essence در yin و یا yan بر همین پایه است که انواع متعددی از منوپاز را بیان می کند در حالیکه در طب غرب یک نوع منوپاز داریم در Chinese medicine تعداد زیادی انواع منوپاز داریم.

انواع آن عبارتند از:

اصل آن در kidney deficiency بوده که ممکنست(kidney yin deficiency) بوده یا (kidney yan deficiency) و یا (kidney yin yan deficiency) باشد.

Kidney توام با Excess مخصوصاً Dampness، Stagnation of Qi ، Stasis of blood ، Empty Heat و Liver yang uprising ، فشار خون بالا و پائین.

در مواردی هم مثل Premature menopause اصلاً kidney در کار نباشد و کلاً Stagnation of phlegm باعث منوپاز شده باشد.

شدت و سختی منوپاز و مشکلات پیش آمده ای که یک زن در دوران منوپاز تجربه می کند بستگی به زندگی قبلی وی و عادات خور و خواب و پرورش وی در سرتاسر عمر دارد.و تعدد انواع منوپاز در Chinese medicine از همین جا شروع می گردد.

این علائم شدید ممکنست از انواعی از علائم زیر باشند یا نباشند کم یا زیاد باشند.

سردرد، خستگی بی علت، لتارژی، تحریک پذیری، اضطراب، عصبیت، دپرشن، بی خوابی، بدخوابی، عدم تمرکز فکری، هات فلاش، Vaginal dryness، عرق کردن مخصوصاً در شب.

۸۵% هات فلاش دارند و ۴۵% اینها ۵ تا ۱۰ سال باقی می ماند.

بخش ۱۳ کتاب Berek & Novak’s

صفحه ۴۱۲ در مورد Acupuncture و منوپاز و در صفحه ۴۱۷ بطور واضح میگوید ۹۷% بهتر شده دوباره در صفحه ۴۲۴ میگوید که در ۵۱% اصولا تمام علایم بر طرف شده در صفحه ۴۱۷ بالاخره با خطوط درشت کارآی آکوپنگچر را میستاید.

اتیولوژی

Emotional Stress

موضوع مهمی در منوپاز است اما این موضوع مهم از قبل از شروع منوپاز در شخصیت شخص ساخته شده است و بعد از منوپاز چهره منحوس خود را نشان می دهد.نگرانی، اضطراب، ترس باعث ضعیف شدن kidney می شود و منجر به kidney می شود.

مخصوصاً موقعی که این علائم از قبل از منوپاز به سبب کارهای سخت شغلی که فعالیت فکری و بدنی(فیزیکی) دارد بوده باشد.

Over work در طب سوزنی شامل کارهای شغلی، ترس از خطا در کار و ترس از رئیس و رقابت با رقیب، تغذیه ناصحیح و نارسا، کار طولانی بدون استراحت مسئولیت های سخت بدوش گرفتن، کارهای روزانه منزل، تربیت بچه ها، بچه های زیاد با فاصله سنی کم ، قضاوتهای ناصحیح اقوام شوهر ، ناکارآمدی شوهر ، خیانت.

در اینجا از نظر طب سوزنی kidney yin آنقدر نزول می کند که دیگر قادر به تغذیه Heart yin Nourish نیست و این پدیده باعث بروز Heart yin و Heart empty heat می شود.

پاتولوژی و درمان

همانطور که در بالا ذکر شد مشکل منوپاز اصولاً مربوط به تحلیل رفتن اسانس (جوهر) ↓kidney است

اصلاً و اصولاً زن بالای ۴۰ سال اکثراً ↓kidney دارند این زیرزمینه است ولی این بیشتر یک قانون است تا استثنا.

به این دلیل اگر قرار باشد دارویی برای این ↓ kidney تجویز گردد بهتر است دارویی باشد که kidney yin را عصر بدهند و داروی kidney yan را صبح بدهند.

از ۱۲ شب تا ۶ صبح yan yin

از ۶ صبح تا ۱۲ ظهر yan yan

از ۱۲ ظهر تا ۶ عصر yin yan

از ۶ عصر تا ۱۲ شب yin yin

فرمول Qi Ju Di Huan Wan برای kidney yin که عصرها داده می شود.

فرمول Jing Gui Shen Qi Wan برای kidney yan که صبح داده می شود.

اگر منوپاز بر اصل و پایه اصلی خود در زمینه kidney نباشد و بعلت Blood Stasis باشد باید فرمول Ge Xia zhu ya Tang داد.

انواع منوپاز و علت

۱- kidney yin ↓

۲- kidney yan↓

۳- ↓ yan yin kidney

۴- kidney and Liver yin with Liver yan rising

۵- Kidney and Heart not harmonized

۶- Qi , Phlegm تجمع

۷- Stasis of blood

اگر خانمی منوپاز در حال هورمون درمانی است

Hormone Replace Therapy (HRT)

درمان با داروهای گیاهی فرمولهای طب گیاهی چین کنتراندیکه نیست بلکه راه هر یک از هم جداگانه می باشد.

علائم کلینیکی kidney yin -1

ضعف، وزوز گوش، فلاش قرمز گونه، عرق شبانه، کمردرد، دهان خشک، موی خشک شکننده، پوست خشک، خارش پوست، یبوست،

زبان قرمز، بدون بار

نبض مواج و خالی یا تند و ضعیف

درمان Acupuncture

 

Lu 7      ki 6 ki 3 ki 10     Ren 4    Sp 6

Ht 6      ki 7       Li 4

 

درمان هربولوژی   ( ارقام سمت راست دارو های گیاهی چین ذکر شده در ذیل، مقدار وزن دارو به گرم در فرمول می باشد.)

Zuo Gui yin

Shu Di Huang گرم ۱۲

Shan Zhu yu 6

Gou Qi Zi 6

Shan yao 6

Fuling 6

Zhi Gan Cao 3    عسل ریشه شیرین بیان جوشانده در

Shou Wu 6        تغذیه خون و اسانس

Gui Ban 9          kidney yin تغذیه

Geng Nian Fang

Shen Di Huang 9

Nu Zhen Zi 6

Han Lian Cao     ۵/۴

Suan Zho Ren    ۵/۴       مغز هسته کنار

Long Chi 12

Go Teng 6

Lian Zi yin          ۵/۴

Fuling 6

He Huan Pi        ۶          پوست درخت شیشه شور

Zi Cao 5 g

 

Geng Nian Tang

Peace ful Menu pause

Qi Ju Di Huang Tang

فرمول دیگر هم بوده که حذف شدند

Kidney yan-

علائم بالینی

هات فلاش ولی دست و پای سرد Cold extremities عرق شبانه در

دم دمه های صبح، صورت مثل گچ سفید، دپریشن، لرز، کمردرد، ادم قوزک پا،

زبان بی رنگ

نبض عمیق و ضعیف.

درمان با طب سوزنی

BL 23-52 ki 3     Lu 7      Ki 6       Ren 4-15

Ki 7

 

طب سوزنی در این مورد باید توام با ماکسی بس شن باشد.

درمان با Herb

You Gui Wan

Fu Zi گرم ۳

Du Zhong 6

Shan Zhu yu 5/4 زالزالک خشک با هسته آسیاب شده

Tu Si Zi 6

Lu Jiao Jiao       ۶

Shu Di Huang     ۱۲

Shan yao           ۶

Guo Qi Zi 6

Dang Gui           ۵/۴       ریشه کرفس کوهی

Ren shen           ۶          جن سینگ

Bai Zhu 9

Gan Jian 5         زنجبیل خشک

Zhi Gan Cao       ۶          شیرین بیان در عسل

و ۴ فرمول دیگر حذف شده چون وقت کافی نیست.

۳- منوپاز به علت kidney (yan , yin)

علایم بالینی:

هات فلاش، دست و پا سرد، عرق شبانه، دائماً فرکوئنسی و ادرار بیرنگ و زیاد.

در موقع صحبت کردن در اطراف گردن قرمز و برافروخته می شود.

مختصری آژیته، لرز، گلوی خشک، ضعف، وز وز گوش، کمردرد،

زبان قرمز یا بیرنگ

نبض تند ضعیف در ین دف نبض عمیق ضعیف در یان دف

درمان با طب سوزنی

Ki 3       Lu 7      Ki 6       Ren 7    Ht 6 Ren 4

درمان با herbs

Er Xian Tang

Xian Mao گرم ۶

Yin Yan Huo       ۹

Ba Ji Tian 9

Huang Bo          ۵/۴

Zhi Mu 5/4

Dan Gui 9          ریشه کرفس کوهی

Nu Zhen Zi         ۱۲

Han Lian Cao     ۹

The formula Er Xian Tang specifically nourishes kidney yin and Tonify kidney yan

دو فرمول دیگر که حذف شده.

Er Zhi wan

Geng Nian Tang

Chai Hu گرم ۶

Dan Shen 6

Ban Xia 6

Zhi Gan Cao 3

Huand Qin         ۶

Fu Xiao Mai       ۶

Da Zao  عدد ۶     عناب

Shan Zhi Zi         ۵/۴

Zhen Zhu mu 12

Yin Yan Huo       ۶

Geng Nian Fang

 

Sheng Di Huang 9

Nu Zhen Zi         ۶

Han Lian Cao     ۶

Suan Zao Ren    ۶

Long Chi           ۱۲

Gou Teng          ۶          کم کننده فشار خون

Lian Zhi yin 6

Fuling 6

He Huan Pi        ۶          پوست درخت شیشه شور

Zi Cao   ۵/۴

 

Fu Geng yin

 

Shen Di Huang 5/4

Zi Cao   ۵/۴

Yin yan Huo       ۶

Sang Ji Shen      ۶          میوه توت نر

Dang Gui           ۶          ریشه کرفس کوهی

Gou Teng          ۶

Xiang Fu            ۵/۴

Mai ya  ۶

Case history

یک خانم ۵۰ ساله علائم و مشکلات منوپاز را ۲ سال بعد از قطع پریود پیدا کرد.

به این شرح:

Hot flash، عرق شبانه، ریزش مو، شکنندگی ناخن هاو کمردرد را ذکر می کند.

زبان کمرنگ

نبض ضعیف مخصوصاً در قسمت پروکزیمال شریان رادیال

تشخیص چیست؟

Hot flush و عرق شبانه night sweating ، ریزش مو و شکنندگی ناخن نشانه empty heat ناشی از kidney است. و در واقع زبان کم رنگ است مثلاً اینجا لرز ندارد و دست و پا نگفته سرد است.

یادتان هست گفته شد از ۴۰ به بالا kidney است که در این بیمار بود ولی زبان بی رنگ pale tongue

در این بیمار شکنندگی مو وناخن کمی هم نشانه Liver blood است. و تشخیص این بیماری Liver blood + kidney yan

درمان

اول        Tonify kidney yan , nourish kidney yin

دوم Nourish Liver blood

درمان اول با you Gui Wan

درمان دوم با Si Wu Tang

Case history

یک زن ۵۳ ساله از عوارض و مشکلات منوپاز ظرف ۳ سال از قطع پریودش گذشته حکایت می کند.

هات فلاش شدید، عرق شبانه، دپریشن، اضطراب، تغییر دائمی مود، مور مور شدن بدن، بی خوابی، دستهای سرد و فرکوئنسی

زبان قرمز و مختصری زرد با بار خشک

نبض تند، ضعیف و عمیق Weak , Deep, Rapid pulse

تاریخچه شرح حال

خشونت همسر، مرگ پدر بگونه ای دلخراش، استرس، اضطراب، جدایی دخترش از همسر وهمین ها شدت عوارض منوپاز را بیشتر کرده.

همانطور که قبلاً شرح داده شد پس نوع منوپاز و سختی و شدت آن بستگی به Life style و بار آمدن شخص دارد گوئی اینها از قبل یک زیر زمینه ای داشته است که در غیبت استروژن هزار برابر ظاهر شده یکی از بیماران من علت درگیری با شوهرش را مربوط به ۲۷ سال پیش که پذیرایی کاملی از مادرش نکرده بود نسبت می داد.

یعنی این یک گله ساده بود که بعد از قطع استروژن تبدیل به یک کینه پاک نشدنی شد.

The kind of menopause a women experiences depends on her lifestyle in the years preceding in.

تشخیص:

بیشترین علائم این بیماری بعلت kidney yin می باشد با Empty heat که روی قلب اثر گذاشته و باعث اختلال در فکر mind شده.

علائمی مثل :

Hot flushes, night sweating ، Red Tongue with slight coating,

Weak deep pulse, depression, anxiety, mood swings, insomnia pulse rapid and over flowing

در اینجا kidney (yin , yan) در کار است.

علامت kidney yan در این کیس فرکوئنسی ادرار بیرنگ و سرد بودن دست و پا است.

درمان

Lu 7      Ki 6       Ren 15-4           Du 24

Gb 13    Du 20    Ht 6      Ki 7

Sp 6

۴- Kidney and Liver with liver yang uprising

فشار خون بالا:

علائم کلینیکی تحریک پذیری، گیجی، صدا در گوش، تاری دید، چشمان خشک، پوست خشک، هات فلاش، درد مفاصل، عرق شبانه، کمردرد، سردرد

درمان با AC

Ki 3       Liv 3     Ren 4    Lu 7      ki 6

Du 24    Gb 13    Gb 20    Pc 7

Liv 8     Ren 4

درمان هربال

Qi Ju Di Huang Wan

Qi Xin Ping Gan Tang

Women’s Treasure Remedy

۵- Kidney and Heart not harmonized

علائم بالینی:

هات فلاش، دلهره، عرق شبانه، تاری دید، بی خوابی، گیجی، بی حسی، وز وز گوش، اضطراب، احساس گرمائی کشنده در عصرها، دهان و گلوی خشک، حافظه ضعیف Poor memory ، مدفوع خشک،

زبان قرمز بدون بار ، نوک زبان قرمزتر

نبض Rapid fine

تشخیص Heart Empty heat و ki yin

درمان با طب سوزنی

Lu 7      Ki 6       Ki 3       Ren 4    Sp 6      Ht 8

Pc 7      Ren 15  Du 24

در اینجا آنچه مربوط به قلب است به طریق Reduce، AC می گردد.

بقیه به طریق Reinforcement سوزن زده می شود.

منو پاز اگر خودش بیاد خوبه ولی منو با دیابت فشار خون و CVA میاد نمیتوان منو را ماکسی کرد نمیتوان دیابتی را به پاهایش که نقاط مهم در مچ پاها yuan source pointsاست سوزن زد نمیتوان فشار خون را دوباره ماکسی کرد نمیتوان در فشار سوزنها را چرخانید و عمل تقویت انجام داد منوپاز معمولا چاق هم هست پیدا کردن نقاط آکوپوینت در آنها سختر از دیگران است.

در حالیکه استخوان کشگک پاتلا یک لند مارک است برای یافتن نقاط آکوپوینت اصلا کشگک سر جای خودش نیست.

فرمولها

Tian Wang Bu Xin Dan

Xuan Shen         ۶

Mai Men Dong  ۶

Tian Men Dong  ۶

Ren Shen 6        جن سینگ

Fuling 6

Wu Wei Zi         ۶

Dan Gui 6          ریشه کرفس کوهی

Dan Shen          ۶

Bai Zi Ren          ۶

Suan Zao Ren    ۶          مغز هسته کنار

Yuan Zhi            ۶

Jie Geng            ۳

Liu Wei Di Huang Wan

۶- Accumulation of Phlegm and stagnation of Qi

علائم بالینی:

چاقی، خلط سینه، احساس اتساع در پستانها، تحریک پذیری، آروغ زدن مکرر، تهوع، بی اشتهایی، ساعت به ساعت تغییر خلق دادن، دپرسیون،

زبان کناره ها مختصر قرمز و بار چسبنده

نبض مثل سیم Wiry

این علائمی است که در Premature menopause در زنان جوان پیدا می شود و این بمعنای آن نیست که منوپاز شده اند بلکه این حالتی است گذرا.

درمان آکوپنگچر

Ren 17  Pc 6      Lu 7      Ren 6    Ren 10

SJ 6       St 40     Sp 6      Sp 9      St 28

Ren 4

همه با متد Reduce

 

درمان هربال

Yue Ju Wan

Cang Zhu           ۶          دوز بیشتر مجاز است

Chuan Xiong      ۶

Xiang Fu            ۶          دوز بیشتر مجاز است

Shan Zhi Zi         ۶

Shen Qu            ۶

فرمول بعدی Three Treasures Remedy

 

۷- Stasis of blood

علائم بالینی

هات فلاش، بی قراری، شروع و قطع پریود مکرراً و ناقص. لخته های سیاه، بی خوابی، فشار خون بالا، دل درد

زبان بنفش

نبض مثل سیم Wiry

درمان طب سوزنی

Sp 4      Pc 6      Ki 14     Sp 10    Bl 17     Ren 4

Ren 6    Liv 3     Pc 7

همگی به طریق Reduce یا Even متد

درمان هربال

Ge xia Zhu Yu Tang

Dan Gui 9          ریشه کرفس کوهی

Chuan Xiong      ۳

Chi shao 6

Hong Hua 9       گلرنگ

Tao Ren            ۹          مغز هسته هلو

Wu Ling Zhi 9

Yan Hu Suo        ۳

Xiang fu            ۳

Zhi ke    ۵

Wu yao 6

Mu Dan Pi         ۶

Gan Cao            ۹          ریشه شیرین بیان

فرمول بعدی

Wen Jing Tang

Wu Zhu yu         ۹

Gui zhi 9            دارچین

Sheng Jiang       ۶          زنجبیل تازه

Dan Gui 9          ریشه کرفس کوهی

Chuan Xiong      ۵/۴

Bai Shao           ۹

Dan Shen 12

Mai men Dong 6

Ejiao     ۹          ژله استریل

Mu Dan Pi         ۵/۴

Ban Xia 6

Zhi Gan Cao 3    ریشه شیرین بیان جوشانده در عسل

فرمول بعدی

Wu Jin Wan

عاقبت یا نتیجه :

Chinese medicine می تواند در درمان این قسمت از بیماریهای زنان که مرحله ای است که از یک دوره تولید و تناسل به مرحله غیر تولید و تناسل درمان این مشکلات را بعهده گیرد.

ما معتقدیم درمان داروهای گیاهی از طب سوزنی موثرتر است. زیرا هرب بهتر می تواند اسانس و جوهر را تغذیه کند.

اما کلی بگوییم اگر منوپاز خانمی از نوع ki yin خالص باشد درمان بمراتب سخت تر است.

زنگ زونگ جینگ دانشمند طب سوزنی ۲۰۰۰ سال پیش می گوید هر چه زبان قرمزتر و هر چه پوسته پوسته باشد کار درمان منوپاز از نوع ki yin مشکل تر است.

زبانی که Dark Red Body قرمز تیره باشد و کاملاً پوسته پوسته و یا پوست کنده باشد و خشک و ترک دار باشد عاقبت وخیم درمان را نشان می دهد.

قبلاً ذکر شد که مشکلات منوپاز بستگی دارد به زندگی قبلی یک زن و چگونگی پرورش وی در کار و استرس و بطور کلی و یک کلام به life style وی که بعد از منوپاز در همان قالب قرار می گیرد. با هزار درجه بدتر.

مورد مهم دیگر در درمان آنست که بیماران منوپاز نتیجه سریع می خواهند.

در حالیکه این بیماری در دراز مدت بهبود می یابد.

فرهنگ بهبود در نزد آنها تغییر یافته است. بهبود از نظر بیمار منوپاز یعنی دوباره پریود شروع گردد.

بی خوابی، تغییر مود، دردهای کل مفاصل بدن، برطرف گردد و شاید ۵ سال جوان شود.

اگر درصدی از بهبود به بیمار منوپاز برسد قبول ندارد این شبیه به آن است که به انسان تشنه ای نصف لیوان آب خنک بدهیم او کامل می خواهد سیراب گردد و چنین امکانی در درمان منوپاز تا امروز پیدا نشده است.

وقتی از این بیماران راجع به بهتر شدن سوال می گردد منکر هر درصدی از درمان می شوند بطوریکه پزشک بدانش و تجارب خود نیز شک می کند.

بعد از معالجات بیمار گفته بهتر نشدم بلکه فقط ۵۰% بهتر شدم خواهشمندم به این جمله توجه کنید!

این در حالی است که ما حتی ۱۰% را هم پیروزی بزرگی می دانیم .

شروع منوپاز ابتدا با بی نظمی پریود، کم یا زیاد بودن ترشحات ۲ فاکتور بی نظمی در زمان و کم و یا زیاد بودن ترشحات .

اعضاء و اورگانهائی که درگیر می شوند عبارتند از:

مغز : با احساس هات فلاش، دپریشن، اضطراب، بی خوابی، حافظه ضعیف poor memory ، عدم تمرکز concentration .

قلب: بیماری کرونری Coronary heart disease

عروق: آرتریواسکلروزیس

استخوانها: اوستئوپروزیس

پوست: خارش، مور مور شدن و slow healing

واژن: خشک و آتروفی

هات فلاش ۸۵% علامت واضح است و شایعترین علامت است. و ۴۵% هات فلاش تا ۱۰ سال از شروع منوپاز ادامه دارد.

درجه حرارت زیاد، نبض تندتر فشار بالاتر هر حمله هات فلاش ۷/۲ دقیقه طول می کشد هات فلاش مکانیسمی است که برای دفع گرما، عروق وازودیلاتاسیون پیدا می کنند و عرق کردن پاسخی است به تنظیم مرکز حرارتی بدن در قسمت قدامی هیپوتالاموس.

رویکرد طب غرب در مورد درمان عوارض منوپاز استفاده از هورمون می باشد هورمون داروی گرانی نیست تهیه مصنوعی آن هم آسان است در طب غرب فقط و فقط یک نوع منوپاز داریم آنهم نبود استروژن است در حالی که TCM هر یک را طی هزاران سال جدا کرده و با احتیاط داروها و علائم بالینی جدای از یکدیگر می دهد.

یک کلام گفته علت نبود استروژن و اینهم استروژنی که داریم میدهیم.

استروژن در فرم HRT یا Hormone Replace Therapy

غده هیپوفیز را فریب می دهد که اولیشن نرمال و تولید استروژن را دارد انجام می دهد پس ناچار تولید زیاد FSH متوقف می گردد و هات فلاش پیدا می شود.

استروژن به صورت اوسترودیول استرون اوسترادیون بصورت کانجوکیت استروژن بصورت سنتتیک اتینیل استرادیون بین دوزهای ۵ تا ۱۰ این کمترین دوزی است آنچه در قرصهای ضد حاملگی استفاده می گردد و بسیاری از گانیکولوژیستها معتقدند که در side effect این HRT بسیار گزاف گوئی شده.

اثرات ناخواسته HRT هیپرپلازی اندومتر و کانسر، ترمبو امبولیسم سکته مغزی، فشار خون، سرطان سینه، اختلالات در کارهای کیسه صفرا، سنگ کیسه صفرا، تهوع استفراغ، احتباس آب و سردرد.

در کسانیکه سرطان سینه دارند اثرات عکس دارد به همین دلیل وقتی کار به تجویز HRT می کشد نباید به کسی که سرطان سینه دارد و خود از آن مطلع نیست HRT تجویز کرد. حتی آنهائی که توده ای خوش خیم در سینه دارند.

باز دوباره گانیکولوژیستهائی هستند که می گویند اگر سرطان سینه برداشته شد با رادیکال ماستکتومی یا مودی فای ماستکتومی باز هم تجویز HRT مانعی ندارد

 

منابع References

Obstetrics & Gynecology in Chinese Medicine Giovanni Maciocia

Ted Kaptchuk

Chinese Acupuncture and Moxubustion

دکتر ناصر تابش متخصص جراحی عمومی متخصص درمان یماریهای مزمن و صعب العلاج با طب سوزنی فارغ التحصیل از کانادا ونکوور

www.systemic-infections.com

www.puncturemaxi.com

اهواز- خیابان نادری، بین حافظ و فردوسی، مجتمع پزشکی بزرگ نادری، طبقه پنجم، واحد ۱۳۲ تلفن ۰۶۱۳۲۲۳۱۲۷۲      ۰۶۱۳۲۲۳۱۳۱۸ عصرها

Check Also

War Surgery

War Surgery War Surgery A four hours surgery which made me exhausted.  It was 1986 …

۵ دیدگاه ها

  1. با سلام بحضور جنابعالی بنده ۱۵ سال قبل دردرمانگاه فرهنگیان بخدمت رسیدم و خیلی از معالجات سرکارعالی راضی بودم . متاسفانه ازان زمان تا کنون برای یافتن شما دراینترنت تلاش کردم و موفق شدم ادرس شماراپیداکنم. می یک مادر ۶۴ساله هستم که از نوجوانی مبتلا سه سندروم روده تحریک پذیر بودم . و به مرورزمان ناراحتی معده بران افزوده شد چنانکه من به جز غذاهای رژیمی چیزی نمیخوردم واز میوه جات وسبزیجات و خیلی نعمات خداوندی محرومم کردند اینک ۶۴ ساله ام واز خیلی سال پیش مبتلا به بیماری وسواس فکری و هول وهراس و افسردگی مبتلا هستم . نزد پزشکان زیادی رفته ام که با دارو کنترل اما بهبود پیدا نکرده ام . از جنابعالی خواهشمندم بفرمایید ایا طب سوزنی دراین چهت کمکی به من خواهد کرد . که دیگر از داروهای اعصاب نخورم . چون بهبودی قطعی پیدا نکرده ام واز عوارض داروها رنج میبرم . با سپاس از شما بزرگوار بیصبرانه منتظر پاسخ جنابعالی هستم . زهرا هوداد . تهران

  2. حمید شیخ ویسی

    سلام..عالی بود..ممنون…

  3. خیلی عالی بود.لایک داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *