مریدین های ۸ گانه اکسترا اوردینری

مریدین های ۸ گانه اکسترا اوردینری

۳۳۳۳۳۳

اینهم گیردل وصل مریدیان معروف که در درمان بیماریهای زنان بیشتر بکارگیری میشود قفل آن هم     Gb41  است اول باید

قفل باز گردد بعد از ۱۵ دقیقه نقاطش استفاده می شود

.

۳ مریدیان    Extraordinary    Du mai    Ren mai    Girdle vesse

۴۴۴۴۴

 

yin_qiao_mai_1

YIN QIAO MAI

(یکی از مریدین های هشت گانه اکسترا اوردیناری است)

 

۵۵۵۵۵

چه بخاری چوب سوز زیبایی : درک صحیحی از وظایف و اختیارات کیدنی یانگ کیدنی ینگ و کیدنی چی و اسانس در یائسگی مرد و زن حرارت آتش کم می‌شود و سپس بین کیدنی یانگ و کیدنی ینگ عدم تعادل پیش میآید در یائسگی یا کیدنی یان دفیشنسی یا کیدنی ین دفیشنسی یا کیدنی ین و یان دفیشنسی داریم.

دیگر کجا این حرارت کم سوپ کیدنی اسانس را بعمل می آورد منظور از کیدنی اسانس غدد فوق کلیوی و گنادها است.

نتیجه کیدنی چی دفیشنسی است پس پیرمردی و پیرزنی نحیف و لنگان بهمین دلیل کیدنی را اساس حیات تلقی میکنند پس اگر چنین اشخاصی را به عنوان بیمار آوردند بحرف آنها گوش نکنید بلکه ابتدا به تقویت و بازسازی کیدنی چی بپردازید.

ا ینهم گیردل وصل مریدیان معروف که در درمان بیماریهای زنان بیشتر بکارگیری میشود قفل آن هم     Gb41  است اول باید قفل باز گردد بعد از ۱۵ دقیقه نقاطش استفاده می شود.

۳ مریدیان    Extraordinary    Du mai    Ren mai    Girdle vessel

 

هشت مریدیان ویژه : ۸ مریدیان ویژه در واقع رودخانه های خشگی هستند که در حالت عادی در آنها جریان چی  بر قرار نیست البته بجز رن مای و دو مای که در جلو و عقب بدن و حاصل بر آیند بقیه مریدیانهای طبیعی بدن میباشند اما وجود آنها برای حیات لازم میباشد چرا که در موقع بروز سیلاب و سختی آنها کمک رسان و مجاری برقراری جریان چی سیلابی هستند یک مثال … رودخان خشکی از وسط شهر شیراز میگذرد که هیچ آبی در آن در جریان نیست اما در موقع بارش های شدید این فضا مجرای فریاد رسی است برای سیلاب ها ….. منظور از سیلابها مواقع بروز شوک هایی نظیر شوک آنافلکتیک و هیپو ولمیک و غیره است پانیک شوک ناشی از ترس . این مریدینها قفل دارند و در صورت نیاز به نقاط آنها ابتدا باید قفل آنها باز گردد و ۱۵ دقیقه بعد از نقاطشان استفاده کرد. قفلهای آنها بشرح زیر است .

 

Ren mai     Lu7

 

Du mai    Si3

Penetrating vessel    chong mai     sp4

Girdle vessel    Dai mai    Gb41

Yin linking vessel       Yin wei mai     Pc6

Yang  linking  vessel    Yang wei mai    Tb5

Yin heel vessel    Yin Qiao mai    Ki6

Yang heel vessel    Yang Qiao mai           Bl62

نقل کامل مریدیانهای اکسترا اور دیناری  در کتاب های زیر آمده.

The spiritual Axis chapters17  ۲۱

The classic of difficulties chapters 27-28-29

The Study of the 8 Exteraordinary vessels written 1578

The compendium of Acupuncture written 160

The classic of difficulties chapters 27-28                 این کتاب میگوید این مریدیانها رزرو انرژی سایر مریدیانهای اصلی بوده .

When there are heavy rains canals and ditches are full to the brim… similarly the exteraordinary vessel are left out of the channel-system so that they can take the overflow from the main channels.

Dr. Nasser Tabesh                                                                                                                                             دکتر ناصر تابش

Check Also

War Surgery

War Surgery War Surgery A four hours surgery which made me exhausted.  It was 1986 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *