پیش بینی وضعیت بیماریهای مزمن و صعب العلاج در فصول مختلف سال

5fasl

ترکیب طب سوزنی و ریاضیات

به این دایره ۵ قسمتی توجه بفرمائید.

1 (4)

این مجموعه را عناصر پنج گانه می‌گویند. ۵ Elements

کره زمین بر تعادل مابین این ۵ نیرو طی میلیونها سال زندگی خود برقرار بوده. عدم تعادل مابین یکی از این ۵ عنصر باعث می‌گردد که چند عنصر دیگر آنرا خنثـی کرده و بار دیگر تعادل و ادامه حیات را ممکن سازند.

منظور از چوب جنگل‌ها است که وقتی جنگلها زیاد می‌شوند مثل دوران دوم زمین‌شناسی که سرتا سر کره زمین را میلیونها هکتار جنگل فرا گرفت و همه چیز و همه جا شده بود سبز و این تعادل بهم خورده بود. در چنین عدم تعادلی که مدت کوتاهی بیش طول نمی‌کشد آتش‌سوزیهای وسیع اتفاق می‌افتد و چوب به خاک یا خاکستر بدل می‌گردد. آب مخالف آتش می‌باشد.

چرخه زیر باعث مداومت زندگی کره زمین می‌گردد. چوب مادر آتش و آتش فرزند چوب است. آتش مادر خاک است و خاک فرزند آتش. خاک مادر فلز است و فلز فرزند خاک و همین طور ادامه دارد. به جهت حرکت توجه کنید.

برای برقراری تعادل فقط رابطه مادر و فرزندی کافی نیست بلکه نیروهای داخل دایره باید فعال باشند. «شکل دوم»

2 (4)

بعنوان مثال به فلش‌ها توجه کنید. آب آتش را فرو می‌نشاند و خاک درختان یا چوب را باور و تنومندمی‌کند.

به این شکل توجه کنید فلش‌ها دو طرفه است یعنی تعادل نه تنها از طریق قانون مادر و فرزندی برقرار می‌گردد بلکــه از طریق قوای درونی نیز امر تعادل محقق می‌گردد.

3 (2)

چین مادر و مهد طب سوزنی از پنج هزار سال پیش تا بحال بوده است. فصول چینی‌ها پنج می‌باشد.

4 (3)

تعادل فصـول برای کره‌زمین امری حیاتی است.تعادل طبـق اصول عناصر پنج گانه در اینجا هم برقرار است. هم تعادل داخلی و هم قوانین مادرو فرزندی.

بدن انسان مهمترین و بهترین مثال در تعادل یعنی سلامتی است که می‌توان با قوانین تعادل راجع به آن بحث کرد. از نظر طب چین بدن انسان از ۱۲ عنصر مهم و اعضای وابسته به آن تشکیل شده. این ۱۲ عنصر که ۶ عدد آن تو خالی به نام Fu و ۶ عدد آن تو پر می‌باشد که بعنوان اعضاءZang زنگ نامیده می‌شوند.

اعضای توخالی عبارتند از: معده ـ روده باریک ـ روده بزرگ ـ کیسه صفرا ـ مثانه ـ SJ.

اعضای تو پر عبارتند از: قلب ـ طحال ـ کلیه ـ ریه ـ کبد ـ پریکارد.

بعضی این تقسیم‌بندی را به ۵ عضو و ۶ عضو یعنی ۱۱ عدد عضو انجام داده‌اند.

SJ و پریکارد اعضائی موهومی هستند. یعنی وجودشان قطعی است ولی دلیل علمی و آشکاری نمی‌توان پیدا کرد.

طحال در اینجا به معنی غده لوزالمعده و مجموعه دوازدهه و خود طحال اطلاق می‌گردد.

قلب یک عضو کاملاً عضلانی می‌باشد ولی بعنوان یک عضو تو پر قلمداد شده. ریه و بافت ریوی چون یک دست است بعنوان یک عضو تو پر بحساب آمده است.

کلیه‌ها با وجودیکه لگنچه را در مرکز دارند معهذا باز بعنوان یک عضو تو پر بحساب آمده است.

به این شکل توجه کنید.

5 (3)

وقتی مابین نیروهای حیات کره زمین آنچنان تعادلی می‌باشد آیا نباید چنین تعادلی مابیـن اعضاء بدن انسان وجود داشته باشد.

در این تقسیم ساز و کار هر عضو توپر در بالای خط و هر عضو توخالی در پائین خط نوشته شده بین اعضای تو پر و تو خالی روابط داخلی برقرار است و اصولاً یک قرابت وجود دارد. مثلاً در مورد کبد و کیسه صفرا که کبد یک عضو ترشحی صفرا بوده و کیسه صفرا یک عضو غلیظ کننده و انبار کننده می‌باشد یا مثلاً کلیه‌ها که باید ادرار را ترشح و مثانه که آنرا در خود ذخیره می‌سازد یا مثلاً طحال که آن را شامل دوازدهه (اثنی‌عشر) و پانکراس و خود طحال فرض کردیم شیرابه‌های هضمی خود را به داخل  GIترشح می‌کنند (رابطه داخلی اعضاء توپر و توخالی) قلب عمده یونهای حیاتی خود را از روده باریک و جذب آن ناحیه‌ای می‌گیرد.

رابطه داخلی ریه و روده بزرگ در جذب آب توسط کلونtransverse and ascendant colon  و تنظیم آب بدن در تنفس‌ها یادتان باشد اگر توضیح فیزیولوژیک کافی نیست باید بدانید که این تئوریها از پنج هزار سال پیش که بشر تشریح نمی‌دانست بوجود آمده و عجیب آنکه در عمل و محاسبات درست در می‌آید ولی توجیه آن به زبان طب غرب حتی گاهی ممکن نیست.

همانطور که اطلاع دارید طب سوزنی در رابطه با ریاضیات و نجوم میباشد و لابد در همین رابطه دانشمندان بزرگ مثل ابو علی سینا  و ابو ریحان بیرونی دانش بزشگی نجوم و ریاضیات داشته اند.

۱- درمان بیماریها چه ارتباطی با ریاضیات دارند؟

۲- درمان بیماریها چه ارتباطی با نجوم دارد؟ حال که دایره ۵ عنصر را شناختید و دانستید که عناصر(۵Elements) پنج گانه این دایره بر اصل تعادل در جهان استوارند و سلامت در تعادل میباشد به جنبه ریاضی آن توجه کنید.یک بیماری قلبی را در نظر بگیرید (قلب وتابستان)

6 (2)

از تابستان خطی به کمان روبرو می کشیم بطوریکه از یک فصل ما بین عبور نکند مثل این که از یک فصل مثل بهار عبور نکرده.

ضلع بعدی دوباره از تابستان به روبرو یعنی پائیز میکشیم اینک زاویه S روی تابستان تشکیل گردید. زاویهS   نود  درجه نیست اگر بود زاویه محاطی می شد حال در کمان روبرو می ایستیم و بداخل زاویه S نگاه می کنیم دست راست خوبست و دست چپ بد یعنی بیماری قلبی ، هر چه که هست از کمان عبور می کند. یعنی تابستان و تابستان دور را پشت سر می گذارد به پائیز می رسد در پائیز وضع قلب بهتر می شود ولی خوب نمی شود.

اگر در پائیز تنظیمات مربوط به قلب یعنی طب سوزنی روی بیمار انجام گیرد وضع بهتر می شود. بهتر از قبل می شود اگر تنظیمات طب سوزنی انجام نگیرد پائیز یعنی A  به زمستان وضع بیماری قلبی بدتر می شود تا به خود زمستان یعنی W برسد که بدترین وضع را دارد اگر چنین بیماری مرد که هیچ اگر نمرد و کار به فصل بهار بعنی Spring رسید اینک در این فصل درمان باید صورت بگیرد یعنی درمان واقعی بیمار قلبی در بهار است.

7 (2)

مثال بعدی ش۷ زاویه را روی تابستان دور بیاوریم. وقتی زاویه روی تابستان دور می آید.

یعنی بیمار مبتلا به مثلاً ناراحتی معده و یا کلاً بیماریهای Upper Gi می باشد.

نام زاویه L از Long summer  گرفته شده در اینجا بیمار مبتلا به ناراحتی معده از تابستان دور به سمت پائیز و سپس زمستان می آید اگر در زمستان تنظیمات طب سوزنی معده مثل این نسخه

Ren 12-13 spleen 4 stomach 36

انجام گیرد که خیلی کمک بزرگی است در واقع در زمستان وضعیت معده بهترین است اما هر چه بطرف بهار می رود خراب تر می گردد. اگر از بهار جان بسلامت برد ، فصل بعد یعنی تابستان فصل درمان واقعی آن می باشد.

برای اعضای دیگر مثل ریه و کلیه و کبد هر آینه با گذشت فصول به همین طریق رفتار می کنیم وضعیت اعضاء بیمار بدن را تنظیم و یا درمان می کنیم.

8 (3)

شکل مسئله ۱

مسئله ۱: بیماری مبتلا به (frequency) میباشد ( هر لحظه نیاز به ادرار کردن پیدا می کند و هر بارچند قطره، پروستات وتنگی مجاری ادراری و عفونت ادراری هم ندارد)  . معین کنید :

  1.  بهترین وضعیت و بدترین وضعیت روی کدام فصل است
  2. فصل تنظیم این عدم تعادل چه می باشد.
  3. فصل درمان واقعی آن با طب سوزنی کدام فصل است
  4. مساله۲: بیماری مبتلا به سیروز کبد و آسیت متوسط می باشد ، معین کنید بدترین فصلی که ممکن است مرگ وی فرا رسد.
  5. جواب مساله ۱: بهترین فصل برای تنظیمات تابستان و بدترین فصل و بدترین وضعیت بیماری تابستان دور می باشد.

9 (2)

شکل مسئله ۲

۲- بهترین فصلی که باید در آن تنظیمات طب سوزنی انجام می گیرد (جواب در قسمت های بعدی)

( قانون مادر و فرزندی)

کبد مادر قلب و قلب فرزند کبد است .

قلب مادر طحال و طحال فرزند قلب است کبد و به همین ترتیب

با این قوانین این نتیجه گیریها پیدا می شود .

۱- هر عضو بیماری در فرزند خودش بد نیست ( نه خوب ، نه بد )

۲- هر عضو بیماری در دو فصل بعد خوب است و در این خوبی باید تنظیم گردد وگرنه از این که هست خراب تر می گردد

۳- هر عضو بیمار گونه ای در ۳ فصل بعد خراب تر می شود . مخصوصاً اگر در فصل تنظیم کاری برایش نشده باشد.

۴- هر عضو بیمارگونه ای اگر از آخرین خرابی جان سالم بدر می برد ، در مادرش درمان واقعی است ، یعنی در چهارمین فصل، پنجمین فصل هم که خودش است ، با این قوانین طب سوزنی در درمان اورگانها می گوید:

الف) اگر عضوی بیمار است مادرش باید تقویت و درمان گردد . حالا اجازه بدهید کمی سنگین تر و تخصصی تر جمله را  بیان کنیم .

ب) اگر عضوی دچار ضعف است مثلاً به طور ساده قلبی که برادیکارد است باید اول مادرش را تقویت کرد ( مادر قلب کبد است )

– اگر عضوی بیداد می کند  مثلاً یک تا کیکاردی سرکش باید فرزندش را آرام کرد ( فرزند قلب طحال است )

– فنی تر بیان کنیم . تقویت مادر یعنی تقویت کبد ضمن سوزن زدن وگرداندن سوزن و همزمان بالا و پایین بردن و ما کسی بس شن در مثلاً    liver 3 است

آرام کردن فرزند در طحال کم کم سوزن را خارج کردن و دوباره تند فرو بردن در محل آکوپوینت spleen 4 است

تکنیک اولی تقویت Tonify است .

دومی بیرون آوردن Reduce است .

در تکنیک سوزن زدن یک حالت سومی هم وجود دارد که با آن Even  یعنی سوزنی را بزنیم روی pc6  و نه تقویت کنیم و نه Reduce  و بعد از ۲۰ دقیقه خارج کنیم.

10 (1)

حل مسئله دوم :

بیماری در کبد بهار است. شکل بالا

بدترین وضعیت سیروز و آسیت و نارسایی حاد کبد در پاییز است که ممکن است مرگ بیمار را به همراه داشته باشد . و بهترین فصل تنظیمات طب سوزنی برای وضع ناگوار کبد تابستان دور است .

– درمان بیماریها چه ارتباطی با نجوم دارد

موجودیت انسان در روی کره زمین به اثر گذاری ۲ فاکتور اجرام بزرگ و اجرام نزدیک دارد . یعنی سنگینی و سبکی و نزدیکی و دوری به این ترتیب تئوری های طب سوزنی انسان را  در یکی از زوایای مثلثی می بیند که کره زمین است و زاویه ای که در ماه (جرم نزدیک ) و زاویه سوم آن را در خورشید جرم سنگینی و دوری می داند و زوایای  این مثلث ثانیه به ثانیه تغییر می کند . ولی جمع این سه زاویه همواره ۱۸۰ درجه باقی می ماند .

چرا این مثلث ما بین انسان و کره زمین و عطارد و زهره قرار نمی گیرد.

دلیل:

عطارد و زهره اولاً جرم چندانی ندارند و اگر هم دارند دوری آنها از زمین شایستگی اثر گذاری را ندارند . و به همین نحو مریخ، کما اینکه مشتری غول منظومه شمسی جرم زیادی دارد . ولی از زمین بسیار دور است . اثر گذاریها مثل جذر و مد دریاها که به ماه (جرم نزدیک) بستگی دارد

پس اگر در زمانهای قدیم رمل و اسطرلاب می انداختند و ساعت خوب و ساعت بد را برای امپراتورها پیش بینی می کردند ، بر همین مبنا بوده است ، و نصیحت های طب سوزنی بر همین اصل به وجود آمده است که کتاب  نی جینگ قرآن طب سوزنی می گوید

۱- حامله شدن در ساعت ۱۲ شب به بعد بهترین است زیرا در این ساعت yan طلوع  می کند و بدنها قوی و پرانرژی می گردد در حالیکه هنوز yin برقرار است.

۲- حامله شدن زن در زمانی که ماه full moon است . یعنی تمام قرص است بهترین است . زیرا بدنها پر از انرژی و قوی است و باز هم طلوع yan

۳-  حامله شدن زن در زمانی که crescent  است یعنی هلال است بچه های احمق به وجود می آورد yin

به یک غلاف با قلا نگاه کنید . ۲ یا ۳ عدد دانه باقلا در وسط غلاف بسیار درشت بوده و چند باقلای ریز و نارس در سر و ته غلاف است حال به خواهران و برادران خود نگاه کنید کوتاه و بلند قد، زیبایی و تناسب آنها را با دانه های باقلای درون غلاف مقایسه کنید.

Yin و  Yan  دو نیروی طبیعی جهان بوده که به سیاهی و سفیدی ، گرمی و سردی ، روشنی و تاریکی ، بدی و خوبی اطلاق میگردد ، این دو نیرو مساوی ولی برعکس یکدیگرند یعنی اگرyan =a      باشد حاصلضرب آن میشود

12 (1)

YAN بخش بر YIN  مساوی با Yan  بخش بر صفر   که این در وضعیتی است که yin که بدن میباشد از بین رفته باشد و yan  که روح باشد باقی است

13 (1)

yan روح است ، yin بدن است . هر عدد بخش بر صفر می شود بی نهایت . بنابراین برای روح انسان فضا بی نهایت است و رسم جدول و معادله آنها به این شرح می باشد .

14 (1)

۴- اصل yinو yan در طب سوزنی بر حسب زمان به شرح زیر می باشد

۱۲ شب در حالیکه yin موجود است تاریکی yan طلوع می کند . yan جوان و قوی است

از ۱۲ شب تا ۶ صبح وضعیت yanوyin است .

از ۶ صبح که روشن می شود تا ۱۲ ظهر و وضعیت yan yan است .

از ۱۲ ظهر تا ۶ عصر وضعیت yin yan است

از ۶ بعد از ظهر تا ۱۲ شب وضعیت yin yin است

 می بیند که وضعیت yin yin بدترین وضعیت است و بدترین لقاح ضعیف و آسیب پذیرترین حالت است .

آیا می خواهید از ۶ بعد از ظهر تا ۱۲ شب صاحب فرزند سالمی شوید؟

بهترین ، رشیدترین و زیباترین ، سالمترین فرزند از زنی به وجود می آید که ۲۸ سال داشته باشد و مردی که ۳۲ سال داشته باشد .

jadval

سیکل زمانی در زن ۷ سال  است

سیکل زمانی در مرد ۸ سال است

بنابراین برای زن هر ۷ سال یکبار تکامل رشد پیدا می شود . مثلاً در ۱۴ سالگی پریود( نواحی جغرافیایی معتدل) نه گرم مثل جنوب ایران .

و مرد هر ۸ سال یکبار تکامل رشد پیدا می کند

طب سوزنی می گوید :

پایان سیکل تناسلی در زن و مرد با ضریب عمری ۷

۷×۷=۴۹ یعنی ضریب عمری در سیکل ۷ ساله زن ۴۹ ساله پایان عمر جنسی زن و شروع منوپاز است .

ضریب عمری۷ در سیکل ۸ ساله مرد ۸×۷=۵۶ مرد در ۵۶ سالگی پایان عمر جنسی وی فرا می رسد . دچار منوپاز می گردد . علائم یائسگی مرد ریختن موهای ساق پاها می باشد.

سندروم  منوپاز در مردان اثرات روحی کمتری دارد و در زنان اثرات روحی زیاد و گاهی خیلی زیاد دارد

درصد کمی از مردان و زنان استثنایی بوده و از این سن بالاتر می روند. عده زیادی از مردان هم بعد این دوران زیاد خالی بندی و اغراق میکنند  در حالی که خود نیز میدانند.

طب سوزنی می گوید مرد هر چه به پیری نزدیک می شود ،   yan deficiencyسردی بدن مرطوب تر ، مهربان تر ، و زن هر چه به پیری نزدیک می شود ،      yin deficiency  خشک تر گرگرفتگی و بدخلق تر می گردد .

طب سوزنی می گوید هر عضو از اعضای اصلی بدن ۲ ساعت در ۲۴ ساعت باید شدیداً آبیاری گردد . یعنی Qi یا انرژی بیوالکتریک ( آنچه را که طب غرب قبول ندارد) در آن به شدت جریان یابد ، به این ترتیب هر عضو ساعت به خصوصی دارد . این ساعت که در آن عضو Qi به شدت جریان می یابد . در واقع زمانی است که آن عضو در زحمت فراوان می باشد . مثلاً معده زمانش از ۷ صبح تا ۹ صبح می آید و بعد می رود . حال اگر صبحانه در ساعت ۱۰ صبح صرف گردد . زمانی به معده فشار می آورد که آن انرژی آمده و رفته و اینها هستند مردمی که عمری را در ناراحتی معده به سر برده و صدها داروی شیمیایی معده را می خورند و نتیجه ای نمی گیرند .  ۲ ساعت زمان ریه از ۳ تا ۵ صبح می باشد . زیرا در این ساعات اکسیژن هوای اطاق کم می گردد و این همان زمانی است که Qi ریه می آید و ۲ ساعت بعدی مربوط به روده بزرگ می باشد . یعنی از ساعت ۵ صبح تا ۷ صبح یبوست و مشکلات دفعی مدفوع از ساعت ۱۱ صبح تا  ۱ بعد از ظهر زمان قلب بوده در جدول زیر زمان اعضاء ذکر گردیده است .

15

اما دو عضو بدن هستند که اندازه ی قاعده ۲ ساعت دریافت Qi تبعیت نمی کند . یکی مغز است و دیگر رحم که اینها ۲۴ ساعت Qi حیاتی را دریافت می نمایند . چرا که ممکن است در درون رحم مغزی کوچک در حال شکل گرفتن باشد .

اگر عضوی در زمان خودش طب سوزنی گردد ، مثلاًکبد که از ساعت ۱ بعد از نیمه شب تا۳ بعد از نیمه شب می باشد . بسیار موثرتر و مفیدتر خواهد بود . و این همان طب سوزنی زمانی می باشد که در درمان بیماریها مزمن و صعب العلاج انجام می گیرد . زیرا در این ۲ ساعت آکوپونیت های کبد مثل liver 3 باز می باشد . و حتی می توان با یک سوزن درمان را آغاز کرد . ولی معمولاً مطب پزشکان طب سوزنی در ساعات فوق تعطیل می باشد.

ارتباط درمان بیماریها را با نجوم (زمان) فصول و ریاضیات روشن گردید ؟

 در حالی که فیستول ادراری خود به خود بهبود میابد چه زحمات و چه درمانهایی جراحی و داروئی برای درمان یک فیستول ادراری urinary fistula انجام گرفت. و نتیجه ای نداد اما در فصل پاییز خود به خود در حالیکه درمانهایش رها شده بود بهبود یافت .

توصیه انجمن طب سوزنی ایران و ریاست محترم آقای دکتر رضا حشمت به متخصصان کشورمان این است که حداقل پیش بینی وضعیت بیماری بیماران خود را در فصول مختلف دایره ۵ عنصر فرا گیرند .

۱۰۴۴۵۹۱۷_۹۱۸۵۹۳۸۷۱۵۰۰۶۳۸_۹۵۳۹۳۰۲۴۷۰۷۷۷۷۲۱۲۶_n

تا جمله های آیه وار و قطعی به بیمار و صاحب بیمار نگویند که بعد خلاف آن ثابت گردد.

و در تعیین وضعیت آینده بیماران خود از کلمات، ممکن است ، شاید و احتمالاً استفاده کنند . همانطور که کتابهای درسی Text مثل شوارتز ، هاردی ، کمپل، میلر از این ۳ کلمه بسیار استفاده می کنند .

حال به این مثالها در مورد تعادل عناصر پنج‌گانه توجه بفرمائید

16

17 (1)

بیماری در کبد وکیسه صفرا است

18

بیماری در کلیه و مثانه است

19

بیماری در قلب میباشد (Heart disease)

20

  بیماری در ریه یا روده بزرگ میباشد

21

 

Check Also

یائسگی و طب سوزنی

    ‎Nasser Tabesh‎ MD     طب سوزنی اهواز  November 2014 یائسگی و طب سوزنی دکتر …

یک دیدگاه

  1. بسیار عالی حرف نداره واقعا لذت
    میبرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *