پیش بینی وضعیت بیماریهای مزمن و صعب العلاج در فصول مختلف سال

5fasl

ترکیب طب سوزنی و ریاضیات

به این دایره ۵ قسمتی توجه بفرمائید.

1 (4)

این مجموعه را عناصر پنج گانه می‌گویند. ۵ Elements

کره زمین بر تعادل مابین این ۵ نیرو طی میلیونها سال زندگی خود برقرار بوده. عدم تعادل مابین یکی از این ۵ عنصر باعث می‌گردد که چند عنصر دیگر آنرا خنثـی کرده و بار دیگر تعادل و ادامه حیات را ممکن سازند.

منظور از چوب جنگل‌ها است که وقتی جنگلها زیاد می‌شوند مثل دوران دوم زمین‌شناسی که سرتا سر کره زمین را میلیونها هکتار جنگل فرا گرفت و همه چیز و همه جا شده بود سبز و این تعادل بهم خورده بود. در چنین عدم تعادلی که مدت کوتاهی بیش طول نمی‌کشد آتش‌سوزیهای وسیع اتفاق می‌افتد و چوب به خاک یا خاکستر بدل می‌گردد. آب مخالف آتش می‌باشد.

چرخه زیر باعث مداومت زندگی کره زمین می‌گردد. چوب مادر آتش و آتش فرزند چوب است. آتش مادر خاک است و خاک فرزند آتش. خاک مادر فلز است و فلز فرزند خاک و همین طور ادامه دارد. به جهت حرکت توجه کنید.

برای برقراری تعادل فقط رابطه مادر و فرزندی کافی نیست بلکه نیروهای داخل دایره باید فعال باشند. «شکل دوم»

2 (4)

بعنوان مثال به فلش‌ها توجه کنید. آب آتش را فرو می‌نشاند و خاک درختان یا چوب را باور و تنومندمی‌کند.

به این شکل توجه کنید فلش‌ها دو طرفه است یعنی تعادل نه تنها از طریق قانون مادر و فرزندی برقرار می‌گردد بلکــه از طریق قوای درونی نیز امر تعادل محقق می‌گردد.

3 (2)

چین مادر و مهد طب سوزنی از پنج هزار سال پیش تا بحال بوده است. فصول چینی‌ها پنج می‌باشد.

4 (3)

تعادل فصـول برای کره‌زمین امری حیاتی است.تعادل طبـق اصول عناصر پنج گانه در اینجا هم برقرار است. هم تعادل داخلی و هم قوانین مادرو فرزندی.

بدن انسان مهمترین و بهترین مثال در تعادل یعنی سلامتی است که می‌توان با قوانین تعادل راجع به آن بحث کرد. از نظر طب چین بدن انسان از ۱۲ عنصر مهم و اعضای وابسته به آن تشکیل شده. این ۱۲ عنصر که ۶ عدد آن تو خالی به نام Fu و ۶ عدد آن تو پر می‌باشد که بعنوان اعضاءZang زنگ نامیده می‌شوند.

اعضای توخالی عبارتند از: معده ـ روده باریک ـ روده بزرگ ـ کیسه صفرا ـ مثانه ـ SJ.

اعضای تو پر عبارتند از: قلب ـ طحال ـ کلیه ـ ریه ـ کبد ـ پریکارد.

بعضی این تقسیم‌بندی را به ۵ عضو و ۶ عضو یعنی ۱۱ عدد عضو انجام داده‌اند.

SJ و پریکارد اعضائی موهومی هستند. یعنی وجودشان قطعی است ولی دلیل علمی و آشکاری نمی‌توان پیدا کرد.

طحال در اینجا به معنی غده لوزالمعده و مجموعه دوازدهه و خود طحال اطلاق می‌گردد.

قلب یک عضو کاملاً عضلانی می‌باشد ولی بعنوان یک عضو تو پر قلمداد شده. ریه و بافت ریوی چون یک دست است بعنوان یک عضو تو پر بحساب آمده است.

کلیه‌ها با وجودیکه لگنچه را در مرکز دارند معهذا باز بعنوان یک عضو تو پر بحساب آمده است.

به این شکل توجه کنید.

5 (3)

وقتی مابین نیروهای حیات کره زمین آنچنان تعادلی می‌باشد آیا نباید چنین تعادلی مابیـن اعضاء بدن انسان وجود داشته باشد.

در این تقسیم ساز و کار هر عضو توپر در بالای خط و هر عضو توخالی در پائین خط نوشته شده بین اعضای تو پر و تو خالی روابط داخلی برقرار است و اصولاً یک قرابت وجود دارد. مثلاً در مورد کبد و کیسه صفرا که کبد یک عضو ترشحی صفرا بوده و کیسه صفرا یک عضو غلیظ کننده و انبار کننده می‌باشد یا مثلاً کلیه‌ها که باید ادرار را ترشح و مثانه که آنرا در خود ذخیره می‌سازد یا مثلاً طحال که آن را شامل دوازدهه (اثنی‌عشر) و پانکراس و خود طحال فرض کردیم شیرابه‌های هضمی خود را به داخل  GIترشح می‌کنند (رابطه داخلی اعضاء توپر و توخالی) قلب عمده یونهای حیاتی خود را از روده باریک و جذب آن ناحیه‌ای می‌گیرد.

رابطه داخلی ریه و روده بزرگ در جذب آب توسط کلونtransverse and ascendant colon  و تنظیم آب بدن در تنفس‌ها یادتان باشد اگر توضیح فیزیولوژیک کافی نیست باید بدانید که این تئوریها از پنج هزار سال پیش که بشر تشریح نمی‌دانست بوجود آمده و عجیب آنکه در عمل و محاسبات درست در می‌آید ولی توجیه آن به زبان طب غرب حتی گاهی ممکن نیست.

همانطور که اطلاع دارید طب سوزنی در رابطه با ریاضیات و نجوم میباشد و لابد در همین رابطه دانشمندان بزرگ مثل ابو علی سینا  و ابو ریحان بیرونی دانش بزشگی نجوم و ریاضیات داشته اند.

۱- درمان بیماریها چه ارتباطی با ریاضیات دارند؟

۲- درمان بیماریها چه ارتباطی با نجوم دارد؟ حال که دایره ۵ عنصر را شناختید و دانستید که عناصر(۵Elements) پنج گانه این دایره بر اصل تعادل در جهان استوارند و سلامت در تعادل میباشد به جنبه ریاضی آن توجه کنید.یک بیماری قلبی را در نظر بگیرید (قلب وتابستان)

6 (2)

از تابستان خطی به کمان روبرو می کشیم بطوریکه از یک فصل ما بین عبور نکند مثل این که از یک فصل مثل بهار عبور نکرده.

ضلع بعدی دوباره از تابستان به روبرو یعنی پائیز میکشیم اینک زاویه S روی تابستان تشکیل گردید. زاویهS   نود  درجه نیست اگر بود زاویه محاطی می شد حال در کمان روبرو می ایستیم و بداخل زاویه S نگاه می کنیم دست راست خوبست و دست چپ بد یعنی بیماری قلبی ، هر چه که هست از کمان عبور می کند. یعنی تابستان و تابستان دور را پشت سر می گذارد به پائیز می رسد در پائیز وضع قلب بهتر می شود ولی خوب نمی شود.

اگر در پائیز تنظیمات مربوط به قلب یعنی طب سوزنی روی بیمار انجام گیرد وضع بهتر می شود. بهتر از قبل می شود اگر تنظیمات طب سوزنی انجام نگیرد پائیز یعنی A  به زمستان وضع بیماری قلبی بدتر می شود تا به خود زمستان یعنی W برسد که بدترین وضع را دارد اگر چنین بیماری مرد که هیچ اگر نمرد و کار به فصل بهار بعنی Spring رسید اینک در این فصل درمان باید صورت بگیرد یعنی درمان واقعی بیمار قلبی در بهار است.

7 (2)

مثال بعدی ش۷ زاویه را روی تابستان دور بیاوریم. وقتی زاویه روی تابستان دور می آید.

یعنی بیمار مبتلا به مثلاً ناراحتی معده و یا کلاً بیماریهای Upper Gi می باشد.

نام زاویه L از Long summer  گرفته شده در اینجا بیمار مبتلا به ناراحتی معده از تابستان دور به سمت پائیز و سپس زمستان می آید اگر در زمستان تنظیمات طب سوزنی معده مثل این نسخه