مختصری از یادداشتهای طب سوزنی بالینی

 مقدمات اوليه

چگونگي درمان بيماريها با طب سوزني 

به اين دايره 5 قسمتي توجه بفرمائيد.

2

اين مجموعه را عناصر پنج گانه مي‌گويند. 5 Elements كره زمين بر تعادل مابين اين 5 نيرو طي ميليونها سال زندگي خود برقرار بوده. عدم تعادل مابين يكي از ايــن  5 عنصر باعث مي‌گردد كه چند عنصر ديگر آنرا خنثـي كرده و بار ديگر تعادل و ادامه حيات را ممكن سازند.

منظور از چوب جنگل‌ها است كه وقتي جنگلها زياد مي‌شوند مثل دوران دوم زمين‌شناسي كه سرتا سر كره زمين را ميليونها هكتار جنگل فرا گرفت و همه چيز و همه جا شده بود سبز و اين تعادل بهم خورده بود. در چنين عدم تعادلي كه مدت كوتاهي بيش طول نمي‌كشد آتش‌سوزيهاي وسيع اتفاق مي‌افتد و چوب به خاك يا خاكستر بدل مي‌گردد. آب مخالف آتش مي‌باشد.

چرخه زير باعث مداومت زندگي كره زمين مي‌گردد. چوب مادر آتش و آتش فرزند چوب است. آتش مادر خاك است و خاك فرزند آتش. خاك مادر فلز است و فلز فرزند خاك و همين طور ادامه دارد. به جهت حركت توجه كنيد.

براي برقراري تعادل فقط رابطه مادر و فرزندي كافي نيست بلكه نيروهاي داخل دايره بايد فعال باشند. «شكل دوم»

3 (1)

بعنوان مثال به فلش‌ها توجه كنيد. آب آتش را فرو مي‌نشاند و خاك درختان يا چوب را باور و تنومند مي‌كند.

به اين شكل توجه كنيد فلش‌ها دو طرفه است يعني تعادل نه تنها از طريق قانون مادر و فرزندي برقرار مي‌گردد بلكــه از طريق قواي دروني نيز امر تعادل محقق مي‌گردد.

چين مادر و مهد طب سوزني از پنج هزار سال پيش تا بحال بوده است. فصول چيني‌ها پنج مي‌باشد.

تعادل فصـول براي كره‌زمين امري حياتي است.

تعادل طبـق اصول عناصر پنج گانه در اينجا هم

برقرار است. هم تعادل داخلي و هم قوانين مادر و فرزندي.

بدن انسان مهمترين و بهترين مثال در تعادل يعني سلامتي است كه مي‌توان با قوانين تعادل راجع به آن بحث كرد. از نظر طب چين بدن انسان از 12 عنصر مهم و اعضاي وابسته به آن تشكيل شده. اين 12 عنصر كه 6 عدد آن تو خالي به نام Fu و 6 عدد آن تو پر مي‌باشد كه بعنوان اعضاءZang زنگ ناميده مي‌شوند.

اعضاي توخالي عبارتند از: معده ـ روده باريك ـ روده بزرگ ـ كيسه صفرا ـ مثانه ـ SJ.

اعضاي تو پر عبارتند از: قلب ـ طحال ـ كليه ـ ريه ـ كبد ـ پريكارد.

بعضي اين تقسيم‌بندي را به 5 عضو و 6 عضو يعني 11 عدد عضو انجام داده‌اند.

SJ و پريكارد اعضائي موهومي هستند. يعني وجودشان قطعي است ولي دليل علمي و آشكاري نمي‌توان پيدا كرد.

طحال در اينجا به معني غده لوزالمعده و مجموعه دوازدهه و خود طحال اطلاق مي‌گردد.

قلب يك عضو كاملاً عضلاني مي‌باشد ولي بعنوان يك عضو تو پر قلمداد شده. ريه و بافت ريوي چون يك دست است بعنوان يك عضو تو پر بحساب آمده است.

كليه‌ها با وجوديكه لگنچه را در مركز دارند معهذا باز بعنوان يك عضو تو پر بحساب آمده است.

حال به اين شكل توجه كنيد.

وقتي مابين نيروهاي حيات كره زميني

4 (2)

آنچنان تعادلي مي‌باشد آيا نبايد چنين

تعادلي مابيـن اعضاء بدن انسان وجود

داشته باشد.

در اين تقسيم ساز و كار هر عضو توپر در بالاي خط و هر عضو توخالي در پائين خط نوشته شده بين اعضاي تو پر و تو خالي روابط داخلي برقرار است و اصولاً يك قرابت وجود دارد. مثلاً در مورد كبد و كيسه صفرا كه كبد يك عضو ترشحي صفرا بوده و کیسه صفرا يك عضو غليظ كننده و انبار كننده مي‌باشد يا مثلاً كليه‌ها كه بايد ادرار را ترشح و مثانه كه آنرا در خود ذخيره مي‌سازد يا مثلاً طحال كه آن را شامل دوازدهه (اثني‌عشر) و پانکراس و خود طحال فرض كرديم شيرابه‌هاي هضمي خود را به داخل  GIترشح مي‌كنند (رابطه داخلي اعضاء توپر و توخالي) قلب عمده يونهاي حياتي خود را از روده باريك و جذب آن ناحيه‌اي مي‌گيرد.

رابطه داخلي ريه و روده بزرگ در جذب آب توسط كلونtransverse and ascendant colon  و تنظيم آب بدن در تنفس‌ها يادتان باشد اگر توضيح فيزيولوژيك كافي نيست بايد بدانيد كه اين تئوريها از پنج هزار سال پيش كه بشر تشريح نمي‌دانست بوجود آمده و عجيب آنكه در عمل و محاسبات درست در مي‌آيد ولي توجيه آن به زبان طب غرب حتي گاهي ممكن نيست.

مثلاً آنچه در آينده مي‌خوانيد توجيه kidney شامل هم سيستم ادراري بوده و هم تمام اعمال ترشحي غده فوق كليوي قشريcortical and medulla  و مركزي و تخمدانها و بيضه به همين دليل است كه طب چين كليه را از ناف تا پرينه مي‌داند. ما در عمل تا مچ پاي داخلي هم مي‌رويم. مثلاً براي درمان 5 Stranguri كه شامل تكرر ادرارfrequency  ـ خون در ادرار  heamaturiaـ بي‌اختياري ـ ادرار شبانه ـ دفع ادرار با دردdysuria  علاوه بر نقاط آكوينكچر Ren 4، Ren 3 و دو طرف Ren 3 روي مريديان معده ST27ها بلكه Spleen 6 و Kidney 6 كه در مچ پاي داخلي است استفاده مي‌گردد.

حال به اين مثالها در مورد تعادل عناصر پنج‌گانه توجه بفرمائيد.

5 (2)

اعضاي حسي 5 گانه به اورگانها يا اعضاء اصلي مثل بيني ريه ـ معده دهان ـ چشم كبد ـ قلب زبان ـ كليه گوش.

ایا به  هارمونیها توجه میکنید ارقامی مثل 12 ماه 12 اورگان 5عضو حسی 12 سیاره منظومه شمسی جمع نقاط تمام مریدیانهای دوازده گانه که 361 میشود روزهاي سال و جذر ان 19 که 19 عدد رمز الهی است ؟

در اين پنج زنجيره در هر زنجيره‌اي مي‌توانيد ارتباط

6 (1)

اين عناصر را با يكديگر مطالعه كنيد. مثلاً رنگ سياه ـ كليه كه عضوي است نسبتاً سياه رنگ و زمستان تاريك است. معمولاً و در زمستان آب زياد است (باران) و انسان در زمستان بيتشر مي‌ترسد و گوشهايش نيز حساس مي‌گردد. در زمستان استخوان درد بيشتر است و در زمستان است كه دردهاي استخواني شروع مي‌گردد.

در مورد بهار كه رنگ سبز جلوه‌گاه درختان و چمن‌ها باد مي‌آيد، انسان زود خشمناك شده و فرياد مي‌زند. در بهار است كه رشد تند درختان بيشتر مي‌گردد.

همانطور كه مي‌بيندي هر زنجيره از عناصري است كه بطريقي با هم در ارتباط مي‌باشند.

در زير جدولي از اين عناصر و ارتباط آنها مي‌بينيد.

باز هم يادتان باشد ما داريم به عناصر طبيعت و بدن انسان با چشمان 5000 سال پيش نگاه مي‌كنيم و جنبه علمي و تجربي قرون قديم را بهم ارتباط مي‌دهيم. زمانهائي كه حتي علمي بنام تشريح و آناتومي بدن نبوده.

7 (1)

8 (2)

 چگونگي درمان طب سوزني

كبد مادر قلب است و طحال فرزند قلـــب. بيماري مبتلا به ناراحتي و كسالت قلبـــي مي‌باشد. مي‌خواهيم او را با چرخه 5 عناصر درمان نمائيم.

قلب خراب با قرمز مشخص شده. اولاً بايد مادر او را گا هي تقويت كرد كه مادرش مي‌شود. كبد يعني يكي از نقاط مهم مریدیان كبد كه بهترين آن Liver 3 است سوزن مي‌زنيم. دوماً خودش را يعني يكي از نقاط مريديان پريكارد را كه معمولاً  Pc6مي‌باشد سوزن مي‌زنيم. اگر قلب Excessاست يعني مثلاً تاكيكاردي دارد. بايد پسرش را اصطلاحاً ارام كرد. يعني يكي از نقاط طحال كه بهترينش Spleen 4 است سوزن مي‌زنيم ـ پس بطور خلاصه قلب اگر تاكيكارد است فرزندش را آرام مي‌كنم Sedate اگر قلب براديكارد است مادرش را تقويت مي‌كنيم يعني كبد را سوزن مي‌زنيم.

تكنيك سوزن زدن

سوزن زدن بر دو نوع است اگر مي‌خواهيد عضوي را تقويت نمائيد وقتي سوزن بعمق محل رسيد بايد به سرعت سوزن را دور گردانيد. ضمن دور گردانيدن چرخانيدن بايد بالا و پائين هم ببريد. در اين حال اگر درست توي هدف يعني نقطه آكويونيت باشيد برق بشدت بيمار را مي‌گيرد. طوريكه مي‌جهد و يا يك آخ بلند مي‌گويد. جنس سوزن استينلس استيل است و دور دسته آن يك كويل از جنس مس مي‌باشد و با گرداندن ميدان مغناطيسي ايجاد مي‌گردد. بشرط آنكه در آكوپونيت باشد اگر نباشد برق ندارد يادتان باشد در جوانان بعلت زيادي Qi و blood هر جا بزني حتي نقاطNon acu point برق دارد.

9 (1)

ولي باز اين دليل آن نمي‌شود كه شما در آكوپونيت نباشيد.

تا اينجا كار مهمي انجام نشده بلكه دقيقاً روي نقطه آكوپونيت فرود آمده‌ايد و Qi (تلفظ كنيد چي) بلكه چي يا انرژي بيوالكتريك را استخراج كرده‌ايد. توجه اگر سوزن به كسي زديد و برق مختصر او را نگرفت كار نادرست انجام گرديده. البته گاهي هم به جای برق گرفتگي مختصر درد بيمار را فرا مي‌گيرد.

10

چرا نقاط مچ دست و مچ پا از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟

11

نقاط مچ دست و مچ پا yuan source point است. و موثرترین نقاط در طول مریدیان می باشد متاسفانه در دیابت ما از نقاط مچ پا محروم هستیم یعنی نباید از ST40 به پایین را سوزن زد خودتان می دانید چرا و لازم به توضیح نیست.

به اين ترتيب پيدا كردن نقاط طب سوزني نياز به گذراندن دوره آناتومي سطحي دارد. (تشريح سطح بدن) تشريح سطحي با تشريح اعضاء كه همه پزشكان آنرا مي‌دانند تفاوت دارد. در تشريح سطحي با استفاده از نشانه‌ها Land marks بايد نقاط را محاسبه نمائيد. مثلاً با ديدن ناف مي‌توانRen4 كه 3 چون زير ناف در خط وسط قرار دارد را با انگشتان (4 انگشت) محاسبه و جاي دقيق آنرا پيدا كرد. چون واحد اندازه‌گيري بوده و 4 انگشت مي‌شود 3 چون فاصله زائده Xiphoid process گزيفوئيد تا ناف 8 چون است. فاصله دو نوك پستان در مرد نيز 8 چون است در خانمها بسبب ناپايداري نيپل ها نميتواند لند مارك خوبي باشد. فاصله لبه استخوان سمفزپويبس تا ناف 5 چون است.

12

اگر نقاطي كه طب سوزني مي‌خواهيد بكنيد درست پيدا نكنيد بيمار درد دارد و در عوض كه بايد برق داشته باشد و درمان طب سوزني ما بي‌اثر يا Sham Acupuncture يعني انجام آكوپنگچر روي نقاط non acu point (آكوپنگچر دروغين) در هر صورت اگر سوزن را به سرعت بچرخانيد و پائين و بالا ببريد داريد آن نقطه را تقويت مي‌نمايد. 2 كار ديگر تقويت محسوب مي‌گردد. يكي وصل كردن به دستگاه الكترو آكوپنگچر كه 2 نوع فركانس مي‌فرستد و ديگر ماكسي بس شن Moxi bustion يعني گرم كردن انتهاي سوزن.

افراد تحصيل كرده شهري با weak stimulation سوزن نازك و تحريك كم درمان مي‌شوند. افراد زحمت كش و كارگر با strong stimulation سوزن كلفت و تحريك زياد درمان مي‌شوند.

لازم به توضيح است آنجا كه با سوزن زدن دقيق توي هدف نقطه طب سوزني حالت برق ايجاد مي‌گردد نه وضعي است كه سوزن به عصب برخورد كرده.

اين كار در طب غرب گاهي پيش مي‌آيد. مثلاً دندانپزشكان زمانيكه مي‌خواهند با يك سر سوزن مقداري ماده بي‌حسي در كنار دندان تزريق كنند گاهي به قدري مهارت پيدا مي‌كنند كه نوك سوزن آنها به عصب دندان اصابت و يك حالت برق ايجاد مي‌شود. توجه كنيد در طب سوزني اگر روي مريديانها و روي نقاط آكوپونيت حركت نمائيد سوزن شما هرگز به عصب برخورد نمي‌كند. حالت برق‌گرفتگي آن هم مربوط به فركانسي است كه سوزن بر طبق آن درون انگشتان شما مي‌چرخد. اگر نچرخانيد هيچ فركانسي توليد نمي‌شود و بالطبع هيچ برق‌گرفتگي هم بيمار حس نمي‌كند. بلكه شما دچار خطاي تكنيكي شده‌ايد.

اما در نوجوانان دختر يا پسر هر جا بزنيد برق گرفتگي و علائم ان به شما مي‌رسد كه فكر مي‌كنید دقيقاً روي آكوپونيت هستيد اگر هم نباشيد برق گرفتگي و علائم استخراج چي را درك مي‌كنيد. در بچه‌ها هم همين طور يعني اگر تصور كنيد كه اين مهارت شما بوده كه اينطور Qi چي را استخراج كرديد نه بلكه در اين گروه ذكر شدن شدت چي و بلاد (Qi+blood) زياد است و هر جا بزنيد حتي نقاط غير آكوپونيت علائم استخراج چي استنباط خواهيد كرد. ديديد چه اثرات فريبنده‌اي در كار است. در نوجوانان و بچه‌ها بايد با تجارب خود و مهارتهايي كه كسب كرديد دقيقاً روي آكوپونيت بزنيد و اينجا چيزي راهنمائي در پيدا كردن نقاط آكوپونيت نخواهيد يافت بجز نقشه هاي Surface Anatomy.

وقتي كسي به آناتومي سطحي توجهي نكند يقيناً به آنچه در زير سوزن هم هست توجهي ندارد و يا به نقاط خطرناك را التفاطي نمي‌كند.

Dangerous Points نقاط خطرناك كه در اين بحث متأسفانه فرصت نيست . نقاطي هستند كه زير نقطه شريان يا وريد و يا عصب يا تاندول مي‌باشد مثل Ki3 كه در طي سوزن زدن به آن ممكن است شریان تیبیا ليس پوسترپور آسيب ببيند يا Stomach 12 وStomach 9 كه ممكن است كاروئيد يا عصب واگ آسيب ببيند همه اين بحث ادامه پيدا كرد. براي ذكر اينكه طريق Tonify و طريقه Reduce توضيح داده شود.

گفتيم در تقويت يك نقطه چرخاندن و بالا و پائين بردن مادر آن عضو خيلي مؤثر است. گفتيم در تقويت خود عنصر همين رويه را انجام مي‌دهيم.

ولي اگر عضو بيش از حد فعال است فرزند او را سوزن زده و تكنيك Reduce را برايش انجام مي‌دهيم. در اين مثال فرض بيمار دچار هيپر تيروئيدي يعني Excess مطلق است. براي تاكيكاردي ناشي از هيپرتيرويدي  اول خودش را سوزن مي‌زنيم HT7 و بعد فرزندش را يعني Spleen 4 اما تكنيك سوزن زدن فرزندش بطريق Reduce است يعني سوزن را مي‌زنيم اول Qi چي را استخراج مي‌كنيم بطريقي كه گفته شد. چون مريديان قلب كارهاي روحي انسان را و مريديان پريكارد كارهاي فني قلب را انجام ميدهد پس بجاي مريديان قلب از پريكارد و بهترين نقطه Pc6 است بعد از ان ميرويم طرف Local Points of thyroid  مثل Cv23 St12 -11 -9    Sj17    Cv22

13

قسمت فوقاني مريديان ( چانل ) معده و نقاط مربوطه

سپس سوزن را در حالیكه آهسته مي‌چرخانيم از سوراخ بيرون آورده يك ميل مانده به انتها

دوباره آنرا تند داخل مي‌كنيم و باز آنرا با چرخاندن آهسته آهسته خارج مي‌نمائيم معمولا اين تكنيك بطور فراوان روي  Large Intestinal 11در  FUO ,  High Fever انجام ميگيرد.

مثال بعدي بيماري مبتلا به خلط و سرفه شدید مي‌باشد. مي‌خواهيم آنرا بطريق چرخه 5 عنصر درمان كنيم.

14

مادر Lung عبارتست از Spleen كه آنرا با تكنيك Tonify يعني تقويت سوزن مي‌زنيم و او را تقويت مي‌نمائيم. اگر بشدت دچــــار سرفه و خلط است بيماري در فـاز Excess بوده و لازمست فرزند او سوزن زده شود يعني Kidney تا ريه آرام گيرد. در اين مرحله Kidney بطريق تكنيكReduce سوزن زده مي‌شود كه شرح آن گذشت.

مثال ديگر،

خانمي 54 ساله دچار حالت ترس از همه چیز از مردم از تاريكي از فرزندان خود و دلشوره و اضطراب مي‌گردد. مي‌خواهيم او را با طب سوزني درمان كنيم. بيمار مي‌ترسد و دائماً اولياي الهي و 14 معصوم را به كمك مي‌طلبد. ترس احساسي است كه در Kidney قرار دارد. پس مشكل دركليه است. اول مادر كليه راتقويت مي‌نمائيم كه مي‌شود Lung وبهترینش Lung 7 در مچ دست است. سپس خود Kidney را بايد با سوزن زدن تقويت كرد Bladder 23.يا

Kidney6 اما چرا  Lung7 انتخاب شد و Lung8  انتخاب نشد؟

Lung 7 نقطه Connective Luo مي‌باشد يعني در اين نقطه مريديان Lu با Li مربوط مي‌شود ) به هم وصل میشوند ) و مثل آن است كه  دو مريديان را سوزن زدي يعني مؤثرتر است. مثال: SP6 در مچ پاي داخلي بيشتر از همه سوزن زده مي‌شود چرا؟ زير 3 مريديان SP، Ki، Liv از اين نقطه عبور می کند به این میگویند meeting point  جای که سه مریدیان یکدیگر را ملاقات میکنند :

15 16

در حاليكه يك سوزن زديم ولي 3 مريديان را بكار گرفته‌ايم.

چون توجيه قانون مادر و فرزندي كمي مشكل است يكبار ديگر بطريق ساده و خلاصه بيان مي‌گردد.

–         اگر عضوي ضعيف است مادرش را بايد تقويت كرد باضافه خود عضو ضعيف كه بايد تقويت گردد.

–    اگر عضوي بشدت قوي است طوريكه از تعادل خارج شده و بيداد مي‌كند مثل فشار خون بالا در اين صورت فرزند آن عضو را بايد آرام كرد تا به تعادل برسد.

تنظيمات بدن ابتدا بايد با تنظيم ying و yang انجام گردد.

تئوري ying yang باين ترتيب است كه در اين جهان هر چيز نظیري دارد. برعكس خودش مثل a وfrml0هم اندازه و برعكس frml1و هم مقدار خودش يعني حاصل ضريب 1= yang × ying.

Yang را حساب مي‌كنيم در اين معادله مي‌شود.

17 (1)

   تعادل كامل تصوير معادله

معادله آنرا رسم مي‌نمائيم مي‌بينيم كه تنها يك نقطه H است كه فاصله آن از دو محور مختصات يكسان بوده و روي معادله y = x قرار دارد اين معادله با ضريب زاويه 45 درجه از محور مختصات مي‌گذرد در واقع H نقطه سلامتي يا Healthy مي‌باشد. كمترين انحرافي از روي منحني بالاتر ازH برود زير زمينه yang deficiencyو پائين‌تر بيايد زمينه تشكيل بيماري ying deficiency پيدا مي‌گردد. زير زمينه‌ها شروع بيماري است.

مثال در يائسگي مرد و يا زن (هر دو اين دوران را دارند).

Kidney ying deficiency است و يا kidney yang deficiency و يا Kidney ying yang deficiency مي‌باشد.

در Lung yin deficiency كه زير زمينه عفونتهای ریوی مثل سل است زبان قرمز بدون بار است يادتان باشد زبان بايد كمي بار داشته باشد و اگر قرمز كامل و بدون بار باشد علامت بيماري مي‌باشد.

ying deficiencyاينطور معني مي‌دهد ماشيني كه آب راديات آن نصف شده است اين زيرزمينه تشكيل عفونت‌هاي ريوي است. شايد به همين دليل است كه متخصصین ريه آب را بعنوان بهترين و ساده‌ترين خلط‌آور توصيه مي‌كنند.

در اينجا بد نيست خاطره‌اي را بيان كنيم.

در سال دوم طب سنتي چين در ونكورور بودم كه در ماه فبريه دچار سرفه و خلط شده بودم. در آن زمان من 17 سال جراح عمومي بودم و هر نوع آنتي بيوتيك از باكتريوسيدها تا باكتريواستاتيك‌ها را در مدت بيست روز خوردم و يا تزريق كردم و از بهبود هيچ نشانه‌اي نبود ناچار روزي به جمع استادان طب چين كه در كناري در حياط دانشكده ايستاده بودند رفتم و مشكل بيماري خود را گفتم آنها يك به يك زبان و نبض مرا گرفتند يكي از آنها گفت مگر نه تو خود پزشك هستي عرض كردم بله: پس چطور نمي‌تواني خود را معالجه كني؟ داشتم اسامي آنتي‌بيوتيك‌هاي طب غرب را مي‌شمردم كه اصلاً آنها گوش نمي‌كردند و اصولاً شايد هم نمي‌فهميدند. در اين موقع ميني‌بوس آنها رسيد و همگي سوار شدند من كه از اين همه بي‌توجهي كمي هم شرمنده شده بودم از بيرون ميني‌بوس عرض كردم پس معالجه من چه شد؟

ميني‌بوس حركت كرد و از پنجره شنيدم يكي از آنها جمله‌اي طولاني گفت و رفتند. آنچه من شنيدم چيزي شبيه به اين بود. چينگ چي خوا…. و بقيه را نشنيدم. آن وقتها من سال دوم طب سنتي چين بودم. هنوز داروهاي گياهي كه  طب چين قديم بود درست تمام نكرده بوديم.

با سرفه و ناراحتي به خانه رفتم و كتاب فرمول‌هاي گياهي چين   Materia Medica , Formula Strategies را باز كردم و تا صبحگاهان فقط به دنبال چينگ چي خوا بودم.

عاقبت فرمولي از گياهان دارويي پيدا كردم به اين نام چينگ چي خوا تن و آن Qing Qi hua tan wan براي سرفه و خلط زرد.

پس صبح به دانشكده آمدم و از داروخانه اين فرمول را كه آماده بود و از  8 گياه بود خريدم اولين دوز خوراكي آن 9 صبح دومين 2 بعد از ظهر و سومين 8 شب بود. در ساعت 9 شب من معجزه‌آسا نه سرفه‌اي داشتم و نه خلط هر چه سرفه به زور مي‌كردم چيزي نبود. من كه سالها درگير درمان بيماران ريوي و عفونتها با آنتي‌بيوتيك‌ها بودم دچار بهت و حيرت شدم. اين فرمول دارويي شامل 8 گياه بود. هر كدام به گرم معيني.

45 گرم Dan Nan Xing
45 Ban Xia
30 Gua Lou Ren
30 Huang Qin
30 Chen Pi
30 Xing Ren
30 Zhi Shi
30 Fuling

اندیکاسیون: سرفه و خلط زردی که به سختی کنده می شود و خارج می گردد.

علائم بالینی بار زبان زرد و چسبنده نبض تند و لغزان.این همان خلطی است که رنگی بوده و بوی بد دارد و به رنگ معمولاً زرد یا سبز است که در TCM به آن Phlegm heat گفته می شود. Huang Qin اینجا آنتی بیوتیک است . Chen Pi پوسته زرد پرتقال است Xing Ren مغز هسته زردآلو است. Zhi Shi پوست سبز نارس پرتقال است Gua Lou Ren , fuling و Ban Xia در ایران نیست ترکیب داروئی .

شرح عناصر فرمول

يكي از گياهان اين فرمول به نام Dan nan xing

گياهي بود كه داخل صفراي خرس جوشانده شده بود واقعاً چرا اينكار براي چه بود؟ چرا صفراي گوسفند يا گاو نه و صفراي خرس؟ كمي هم خنده‌ام گرفت آخه براي چه؟ عمر و تاريخ ساخت فرمول چيزي حدود 1873 سال پيش بود.

وقتي راجع به دَن ننسينگ به استاد 90 ساله چيني خود مراجعه كردم و سؤال كردم صفراي خرس چه رلي در اين جزء فرمول دارد. گفت خيلي از داروهائي كه تجويز مي‌كني مؤثر است ولي به هدف نمي‌رسد صفراي خرس قدرت هولناكي در شكستن مولكول‌هاي پروتئين خلط دارد و اين در حالي است كه تو داري آنتي‌بيوتيك‌هاي شيميائي را هماتوژن مي‌فرستي يا مي‌خوري و از راه خون به محل عفونت مي‌رسد. خلط غليظ اجازه نمي‌دهد آنتي‌بيوتيك به محل عفونت بين بافتي ريه در محل برسد. ارسال آنتي‌بيوتيك از راه خون و آب ميان بافتي كافي نيست راهها همگي توسط خلط غليظ زرد بسته شده. درمان از راه طب سوزني با BL13   Lung 5  Large intestinal 4 Lung 2 ( اگر تب در كار است Large intestinal 11 بطريق Reduce) اگر بيمار Excess است و تب نميكند يا تب ندارد 4 نقطه اول را مخصوصا Bladder 13 را بايد ماكسي بس كرد.

چه دانشمنداني اين راههاي صعب‌العبور را رفته‌اند. در 1500 سال پيش و به تجربه دريافته‌اند چه چيز حل‌كننده‌هاي لخته‌هاي چرك عفوني ريه هستند.

اينك به ادامه مبحث درمان بيماري صعب‌العلاج با چرخه 5 عنصر 5 elements بپردازيم بارها متخصصين چشم يك ضايعه چشمي داشته‌اند كه مطابق درمان سندرومهاي چشمي به درمان آن اقدام كرده‌اند ولي درمانها مؤثر واقع نمي‌شده‌اند. معمولاً اين بيماران بعد از درمانهاي زياد طب غرب عاقبت با يك نسخه به آدرس اينجانب فرستاده مي‌شوند. بعنوان مثال چنين بيماري را مي‌خواهيم درمان كنيم يا درصدي از بهبودي برايش به وجود آوريم.

1- چشم از اعضاي حسي پنج‌گانه مي‌باشد و منصوب به كبد Liver مي‌باشد. مي‌توانيد آنرا در اولين رشته از چرخه پيدا كنيد. پس كبد درگير درمان است. براي تقويت كبد ابتدا مادرش را سوزن مي‌زنيم. مادر كبد Kidney كليه است و  Tonifyباید بشود  من Kidney 6 را سوزن مي‌زنم در مچ پا و سپس خود كبد كه من اينجا Liver 3 را سوزن مي‌زنم و توني فاي مي‌كنم.

اين دو نقطه واقع در پا ا ست. دو طرفه يعني دو پا و حالا لابد مي‌دانيد كه آنچه در مچ دست و مچ پا سوزن مي‌زنيد )YAUN SOURCE POINTS محل ريختن جويهاي كوچك و تشكيل رود) خود به خود TONIFY است و آنچه در آرنج و زانو سوزن مي‌زنيد . خي سي پوينتهاHE SEA POINTS    ( H در زبان چيني خ صدا ميدهد ) سر ارنج و سر زانو قرار دارند( محل ريختن رود بدريا ) SEDATE مي‌باشد. به زبان ساده مچ دست و پا تقويت است و سر زانو و آرنج آرام كردن و در آوردن است.

اصولاً طب سوزني و تكنيك آن به اين ترتيب است يا مي‌خواهيد نقطه‌اي را ساكت كنيد يعني عامل پاتولوژيك را از آنجا خارج نمائيد يا مي‌خواهيد آنرا تقويت كنيد يعني چيزي خوب به آن نقطه اضافه كنيد.

براي تقويت معمولاً آنرا گرم مي‌كنند MOXIBUSTION و يا به شدت سوزن را در آن نقطه مي‌چرخانند و در ضمن بالا و پائين هم مي‌برند يا آنرا به دستگاه الكترو آكوپنگ چر وصل كرده و 2 نوع فركانس پشت سر هم مي‌فرستند.

براي SEDATE يا آرام كردن و يا كندن و خارج كردن عامل بيماريزا سوزن را در محل نقطه وارد كرده ابتدا QI را استخراج كرده و بعداً اين مانور را اجرا مي‌كنند. تند سوزن را فرو مي‌كنند و آهسته آهسته سوزن را با زاويه كم بيرون مي‌كشند تا جائيكه 1 ميليمتر از سوزن داخل پوست بماند دوباره همين حركت‌ها تا چند بار اجرا مي‌گردد.

توضيح اگر قرار شد سوزنها با سيم به دستگاه الكترو آكوپنكچر وصل شود (يعني تقويت گردد) ديگر لازم نيست آنرا بچرخانيد و بالا و پائين ببريد مگر اولين بار كه سوزن را مي‌زنيد و مي‌خواهيد QI را استخراج نمائيد (استخراج QI با برق‌گرفتگي مختصر بيمار معلوم مي‌گردد يعني شما خواهيد دانست كه دقيقاً روي آكو پونيت سوزن را زده‌ايد)

علت اينكه 2 نوع فركانس انتخاب مي‌كنيد آن است كه اگر يك فركانس باشد بدن به زودي به آن عادت مي‌نمايد طوريكه هيچ حس نمي‌كند وقتي دو نوع فركانس مثلاً 5 و 20 هرتز باشد اينطور نخواهد شد.

در اين بيماران الكترو آكوپونيكچر كنترانديكه است يعني نبايد به دستگاه وصل كرد.

1- كسانيكه PACE MAKER در سينه دارند دستگاه كوچكي است كه ضربان قلب را مي‌سازد.

2- در میگر ن ‌هاي كوبنده هرگز نبايد سوزنها تحريك شوند نه به دستگاه الكترو آكوپنگر وصل شود و نه گردانده شود با دست بلكه در مورد اين بيماري همواره بايد نقاط آرام كننده مثل اين نسخه اجرا گردد.

میگرن        GB41     BL62  TAIYAN EXTERA

نسخه‌ها را با هم نبايد اجراكرد بلكه هر روز يكي را مي‌توان اجرا كرد.

مريديان GB و BL از آن جهت انتخاب شده‌اند كه قسمت وسيعي از جمجمه با اين دو مريديان مخصوصاً GALLBLADDER و BLADDER پوشانده شده و TAIYAN كه يك EXTRA POINT بوده و معمولاً سردردها يك ريشه از شقيقه و كنار خارجي ابرو دارند.

يك نسخه ديگر از ميگرن‌هاي هر روز حمله كننده

HEART7         PRICARD6                 LIVER3                SPLEEN6

همينطور كه مي‌بينيد همه اين نقاط آرام كننده مي‌باشند. هيچ تحريكي به سوزن نبايد داد چه دستي و چه الكتريكي .

چند سوزن در يك نسخه و جلسه طب سوزني بايد استفاده گردد.

بهترين و معتدل‌ترين راه از 6 تا 10 سوزن مي‌باشد كه در هر جلسه استفاده مي‌شود و بعد دور ريخته مي‌شود و در جلسه بعدي مجدداً سري سوزنهاي جديد باز  مي‌گردد. سوزنهاي طب سوزني آنقدر گران نيست كه نگهداري گردد و يا استريل گردد. مخارج استريل كردن آنها با اتوكلاو و يا اشعه گرانتر از خود آنها تمام مي‌شود. اگر اثری از تغیر در بیمار ندیدید تعداد سوزن را بیشتر کنید.

از طرفي صحيح نيست سوزنها را داخل لوله آزمايش استريل نگهداري كرد و به خود بيمار تحويل گردد و به صرف اينكه دوباره به خود وي استفاده مي‌شود بار ديگر استفاده گردد. از اين صرفه‌جوئي براي خود و بيمار خود بگذريد و بيماران كه به پزشكان طب سوزني مراجعه مي‌كنند براي هر جلسه سوزن استريل باز كنند كه حرف و مشكلي پيش نيايد. در مورد تعداد سوزن به اين جمله توجه بفرمائيد.

A Single puncture can make hundreds of illnesses disappeared. Make at the maximum four punctures. Those who riddle the whole body with needles are detestable.

همانطور كه خوانديد نويسنده به كسانيكه مردم را سوراخ سوراخ مي‌كنند لعنت فرستاده و گفته يك سوزن مي‌تواند صد بيماري را بهبود بخشد من نظر نويسنده را تأئيد مي‌كنم و معمولاً 6 تا 10 سوزن در هر جلسه‌اي استفاده مي‌كنم و گاهي بيشتر تا 18 سوزن در كم كردن وزن و در ادمهاي چاق بيشتر در ترك اعتياد ترياك و هرويين و الكل در هر گوش 5 معمولا يكي هم روي GV 20.

– دوره درمان هر بيماري با طب سوزني معمولاً ده جلسه و يكروز در ميان مي‌باشد. در بعضي مدارك قديم و در كتاب Nei jing 12 جلسه يك دوره درماني است. هرچه فواصل مربوط به جلسات طب سوزني بهم نزديكتر باشند اثر بهتري دارد.

هر جلسه روي 1 یا 2 مريديان كار مي‌كنيد. جلسه پنجم از بيمار و يا صاحب بيمار مي‌خواهيد كه گزارشي از وضع و حال خودش بدهد مثلاً بگويد 30% بهتر شده يا 10% بهتر شده سپس از او بپرسيد كدامين جلسه اثر بهتري داشته. مثلاً مي‌گويد جلسه سوم در پرونده بيمار جلسه سوم را مطالعه مي‌كنيد و نقاطي را كه در پرونده زده‌ايد مشخص مي‌كنيد و آن جلسه بهترين جلسه مي‌ناميد. The best session حالا ديگر بهتر مي‌دانيد كه مشكل در كداميك از اعضاء است. مثلاً بيماري كه مي‌گويد روي پشتم كار كرديد خيلي حالم خوب شد منظورش از پشت Bladder 23 و Du 4    است .

اين سه نقطه دقيقاً روي كليه‌ها و در يك خط عرضي قرار گرفته‌اند كه بهتر است اين كار با ماكسي بس (گرم كردن انتهاي سوزن) و پشتيباني از Ki 6 و اگر دردهاي بيمار در شب هنگام است بجاي Kidney 6 از Ki 3 استفاده گردد.

اگر هيچ يك از جلسات شما نتوانست به بهبودي بيمار كند اينك بايد در انتظار اثرات بهبودي دراز مدت اين دوره درماني بود و نبايد نااميد شويد. اثرات بهبودي گاهي زير سوزن و بعد از 10 دقيقه از اكوپنگچر پيدا مي‌شود گاهي وقتي بيمار به خانه مي‌رسد و گاهي فردا شب و گاهي يك هفته تا 5/2 ماه وقت براي انتظار بهبودي هست. هرگز نبايد تعداد جلسات طب سوزني از 12 يا 10 جلسه بيشتر گردد. اگر اينطور شود مي‌گويد دوباره بيماري برمي‌گردد و به وضعيت اول ظاهر مي‌شود(صفر ميشود). در حقيقت اين موضوع بارها تجربه شده است. بلكه بيمار بايد به مدت 10 روز نيايد يا دو هفته بگذرد تا دوره طب سوزني دوم را شروع كنند و گاهي به دوره سوم نيز كشيده مي‌شود.

هرگز به بيمار قول ندهيد مخصوصاً بيماريهاي صعب‌العلاج را بلكه در طب غرب در جراحي‌ها هم قولي نمي‌توان داد يادتان باشد شفا دهنده پروردگار است و ما تنها مجري اوامر و در بهبود بندگانش ما وظيفه خود را به صورت صحيح در آنچه Text book)  کتاب درسی ) نوشته انجام مي‌دهيم.

چيزي كه اين روزها شايع شده افزايش قد و كم كردن وزن مي‌باشد. هرگز در اين 2 مورد قول ندهيد بلكه مي‌گوئيد يك دوره درمان مراجعه نمايند. در كتاب عظيم Nei jing هيچ اشاره‌اي به افزايش قد انسان نشده است. Nei jing 81 جلد است كه 527 دكتر در زمانهاي مختلف نوشته‌اند يعني هم عصر نبوده‌اند اما هر يك نظر ديگر را تأئيد مي‌كند البته اين ممكن است كه با طب سوزني در سنين جواني به قد انسان اضافه گردد و اين زماني است كه ابتدا تنظيمات كل بدن روي 12 مريديان انجام گردد سپس باAuriculo therapy  يعني سوزن زدن در لاله گوش و چاك تحتاني گوشهاInferior notch كه محل تحريك TSH ،

Thyroid stimulating hormone، Acth،  Adrenal  gland  cortical  و  Pituitary gland.

18

تصوير گوش مربوط به نوعي درمان  ميباشد بالا ترين سوزن شن من دومي سمپاتيك سومي معده است چهارم تیروید اخری غده رشد

اين شكل براي نشان دادن  دو قطب دستگاه پوينت فايندر  است.

28

كاري براي رشد كرد ولي قطعي نيست در مورد كم كردن وزن كار راحت‌تر از اين است و عملي‌تر مي‌باشد كه در مبحث خودش توضيح داده خواهد شد.

زنان حامله را طب سوزني نكنيد اگر چه اينكار ممكن است ولي با توجه به نقاطي مثلاٌ Large intestinal 4 و Spleen 6.

كه از نقاط كندن و انداختن است يعني با اين نقاط عوامل پاتوژن از بدن كنده مي‌شوند. جنين در اين موارد به حكم عاملي سربار خوانده شده و ممكن است ساقط گردد. چون حاملگي خود نوعي blood stasis مفيد است.

توصيه مي‌گردد حتي‌المقدور زنان باردار طب سوزني نشوند ولي بعد از زايمان اگر خروج لوشيا (ماده سفيد ترشحي) ادامه پيدا كرد و يا مشكلات شيردهي پيدا شد از Ren 17 و Stomach 18 زير پستان استفاده نمايند. براي قطع لوشيا از Ren 3 و Spleen 6 و ماكسي‌بس روي Ren3 بايد استفاده گردد.

اين در حالي است كه خيلي از بيماريهاي زنان حامله در زمان حاملگي حتي در 3 ماهه اول با طب سوزني درمان مي‌گردد. در كتابand Gynecology in Chinese Medicine Obstetrics كه كتاب زنان و مامائي طب سوزني مي‌باشد با مواظبت از نقاطي كه باعث ساقط شدن جنين مي‌شود هم داروهاي گياهي و هم طب سوزني استفاده مي‌گردد.

اما ساقط شدن جنين در خانم‌هاي حامله با طب سوزني روي نقاط بالا هم چندان قطعي نيست كه بتوان با اين نقاط حاملگي‌هاي ناخواسته را دفع كرد.

از نظر فيزيولوژيك آكوپنگچر يا طب سوزني يعني

1- كندن

2- در آوردن

3- تنظيم كردن

4- رقيق كردن خون

5- تقويت كردن

كندن و در آوردن عامل پاتوژن و تنظيم كردن yy (ين و يان) بگونه‌اي كه حاصل ضرب آنها يك گردد

خانمها در دوره پريود خود در deficiency هستند پس نبايد طب سوزني گردند مگر بعد از پاك شدن.

آشي پوينت‌ها ( اه همین جا است )

آشي نقاطي هستند دردناك در بدن كه خود بيمار آنها را مي‌شناسد و به شما نشان مي‌دهد. اين نقاط را بايد سوزن زد و Qi را استخراج كرد. در مورد آشي ديگر لازم نيست نقاط قرينه آنها را سوزن بزنيد.

(شاخه و ريشه)

1- درمان ريشه بيماريها Root درمان سندروم

2- درمان شاخه بيماريها Branch درمان موقت درد

اگر بيماري اورژانس با خونريزي از بيني به شما مراجعه نمايد يقيناً تلاش شما براي بند آوردن خونريزي خواهد بود. به اين درمان مي‌گويند درمان شاخه يعني اينكه فرصت براي اينكه معلوم گردد علت اصلي اين خونريزي چه بوده نيست تنها بايد خونريزي را متوقف كرد و بعداً در فرصتي ديگر Root عامل ريشه اين بيماري را تعيين خواهيد كرد و گاهي در درمانهاي طب سوزني درمان ريشه و شاخه توأم انجام مي‌گيرد. مثلاً در كمر دردها ضمن استفاده از نقاط آشي پوينت (نقاط دردناك) Bladder 23 GB34 و Du 4 سوزن زده مي‌شود. در حاليكه در اين ناحيه دردي وجود ندارد. زيرا در طب سوزني درد مفاصل در مجموعه bi syndrome خواهد بود و Bladder 23 و Du 4 تقويت كننده Kidney و GB 34 تقويت كننده هر مفصل ريز و درشتي در بدن مي‌باشد حتي اگر

در روي Gallbladder 34 و يا حتي اطراف آن درد وجود نداشته باشد.

حال به اين شكل توجه بفرمائيد.

دردهاي مفصلي در چرخه تعادل ما بين Livو Ki قرار گرفته. اتفاقاً بـروز ايــن دردها در همين فصل مي‌باشد. به شكـل بعدي توجه كنيد.

عوامل پاتولوژيك فصلي شامل wind در بهار ، گرما در Summer، damp يا رطوبت در Long Summer و خشكي يا dryness در پائيز و سرما در winter مي‌باشند.

19

20

 براي درمان و مبارزه با اين عوامل فصلي پاتوژن نقاطي هست كه سوزن زده شود مثلاً wind كه يك عامل پاتوژن يان مي‌باشد بايد Gallbladder 20 و Bladder 12 سوزن زده شود براي عامل پاتولوژيك damp بايد Stomach 40 سوزن زده شود اما كار به اين سادگي نيست زمانيكه چند عامل پاتولوژيك با هم تركيب شده و يك كمپلكس تشكيل بدهند مثل wind-cold-dam در سر زانو.

21

آري واقعاً هيچ كاري در عالم آسان نيست چگونه اين كمپلكس را درمان خواهيدكرد؟ قبل از اينكه سالها بگذرد و كم‌كم تغيير شكل مفصل ايجاد گردد بگونه‌اي كه پاتلا (كشگ) ديگر سر جاي فيزيولوژيك يك خود نباشد يا مايع مفصلي تجمع پيدا كرده باشد.

اگر مفصل چركي شده باشد گرم و قرمز و دردناك خواهد بود. در اين حال كمپكس پاتوژن عبارتست از heat-damp.

اگر مفصل سرد، دردناك، متورم باشد cold- damp خواهد بود. بايد بدانيد اين كمپلكس را نمي‌توان بسادگي شكست و آنرا معالجه كرد بلكه دوره‌هاي طولاني طب سوزني بايد انجام گردد در مورد wi- hea- damp حتماً بايد از Stomach 36 و Large intestinal 4 و براي عامل cold استفاده نمائيد در مورد كمپلكس wi- co- demp كارهاي ديگر هم بايد انجام داد كه عبارتند از: ماكسي بس.

يقيناً ماكسي‌بس سوزنهائي واقع درExtra بالاي پاتلا بنام heding و دو چشم زانو واقع در زير پاتلا يكي بنام Stomach 35 و يك  Extra بنام Xiyan تأثير كمي در درمان wi- co- damp دارد ولي بهتر است در مورد ماكسي‌بس قدري قوي‌تر عمل كنيم. هر جا درد مهاجر وجود داشتwind  در كار است اينجا بايد ً direct moxibus انجام دهيم. در اين نوع ماكسي‌بس بعد از سوزن زدن ورقه‌اي از سير به ضخامت 2 ميليمتر (ضخامت مهم است) روي آن نواحي حركت مي‌دهيم در حاليكه اين ورقه سوراخ سوراخ شده و روي آن گياه Ai ye چسبانيده شده و آتش مي‌زنيم. كنترل ورقه بايد با دو پنس در دستمان باشد و روي محل حركت دهيم. اينكار براي بيمار بسيار سهمگين و دردناك خواهد بود و معمولاً فرياد مي‌زند و گاهي هم مي‌گويد اين درمان را نمي‌خواهم اگر يك تاول سطحي بزند كه خوبست ولي نبايد تا اين حد جلو رفت كه تاول سطحي بزند بلكه با قرمز شدن ماكسي مستقيم را حركت داده همه جا در نواحي دردناك مي‌بريم اگر تاول زد فردا با آب و صابون آنرا بشوئيد خواهيد ديد كه چقدر عالي بيمار درمان خواهد شد بيمار نبايد ديابت داشته باشد.

ماكسي مستقيم چگونه باعث شكسته شدن كمپلكس پاتوژن wi- co- damp مي‌گردد؟ وقتي موضع درد در اثر اين كمپلكس با آن حد با ماكسي‌بس مستقيم گرم مي‌گردد damp كه رطوبت است تبخير مي‌گردد از كمپلكس جدا شده و دفع مي‌گردد. و cold نيز disperse يعني به بيرون رانده مي‌شود. در اثر شكسته شدن كمپلكس wind نيز بي‌حاصل مي‌نمايد زيرا wind همواره با ساير عوامل پاتوژن فصلي همدست مي‌گردد تا اينجا اين درمانها درمان شاخه Branch بود حالا درمان Root بايد انجام گردد.

چرا بايد چنين اتفاقي براي معضل زانو پيش آيد آيا زير زمينه شروع بيماري چه بوده ريشه‌اي آسيب جدي كجا بوده؟

1-    ضربه و سپس در معرض سرما قرار گرفتن.

2-    شستشوي بي‌حد و حصر و در مجاورت آب دائماً قرار گرفتن.

شما خانمهائي را ديده‌ايد كه توليد و تناسل زياد دارند ميانگين 6 فرزند آيا كسي كه 2 فرزند دارد تا كسي كه 6 فرزند دارند زحمتشان يكسان است از نظر تغذيه و شستشوي و كارهاي روزمره زندگي؟

كسانيكه دائماً به هر بهانه‌اي استحمام كرده و بي‌محابا بدون خشك كردن بدن از حمام بيرون مي‌روند.

كسانيكه زياد در حمام مي‌مانند بعضي خانمها ركورد يك و نيم ساعت حمام دارند.

كسانيكه لباسهاي خود را هم در حمام مي‌شويند و به نظر خود در اين كار هم زرنگي مي‌كنند.

كسانيكه اگر در آشپزخانه اتفاقي آب به پاهايشان ريخت در صدد خشك كردن آن بر نمي‌آيند و حتي استقبال هم مي‌كنند چون خنك‌تر مي‌شوند.

كسانيكه به دستور پزشك خود روزانه ساعاتي را در استخر آب گرم قرار مي‌گيرند (دستور اشتباه) دستوري فوق العاده غلط كه متاسفانه از فرهنگ طب غرب بادبيات پزشگي ما وارد شده.

آيا فيزيولوژي بدن يك دختر 20 ساله با بدن یک زن 49 ساله یکسان است؟ یا  حمام كرده و بدون خشك كردن موها و بدن از حمام ميزند بيرون و يا بدن را رها كرده و تنها به خشك كردن موها مي‌پردازد. يا بدن را خشگ كرده و پاها را رها كرده و بعد پا درد ها دمارشانرا در مياورد.

هر گرم آب 580 كالري مي‌خواهد تا تبخير گردد اين حرارت از كجا تأمين مي‌گردد. از بدن گرفته مي‌شود.

بدترين بيماران كه در دام wi- co- damp   زانو، مچ پا، ساق پا ، كمر، رانها و شانه و گردن و بازو مي‌افتند خانمهاي منوپاز هستند. خانمهايي در سنين 45 تا 49 سال به بالا.

اولين كاري كه در مورد اين بيماران بايد كرد حمام رفتن آنها را به هر هفته 2 يا يكبار تقليل  سپس تعداد حوله‌هاي خشك كننده بدن آنها را زياد  و سوم اينكه حتي 2 سانتيمتر مربع از سطح بدن را مرطوب باقي نگذارند و وقت كافي را براي خشك كردن تمام سطوح بدن بگذارند.

ديگر اينكه طول مدت استحمام را به 5 دقيقه برسانند و آخرين اقدام پيش‌گيرانه اينكه بيمار را وادار مي‌كنيم كه در طول زمستان چيزي شبيه كرسي بگذارد ـ كرسي در شهرهاي سرد ايران بسيار مرسوم بوده است.

چنانچه يكسال اين پيشگيريها انجام گردد كم كم اين دردها تقليل مي‌يابد.

اگر اين درمانها اثري نبخشيد از آمپول كورتونهاي Long acting و داروهاي آنتي آنفلاماتور غير استروئيدي هم به عنوان كمكي استفاده مي‌نمايم و باز هم اگر تأثير چنداني نداشت يك دوره استروژن تراپي محدود و كوتاه  را هم زمينه كار مي‌كنم براي خانمهاي منوپاز.

در منوپاز نمي‌توان زياد ماكسي‌بس كرد زيرا اينها خودا از hot flash و گُر گرفتگي در عذاب هستند. يعني واقعاً دردهاي مفاصل و عضلات يك خانم منوپاز برطرف نخواهد شد بسادگي مگرجان دكتر معالج وي را بگيرد.

از طرفي كدام خانمي حاضر است باين صورت از آب دوري كند زن اصولاً عاشق آب است. اين بيماريها در مجموع طب سوزني به bi syndrome موسوم هستند. در خانمهائي كه مبتلا به وسواس شستشو هستند اين بيماريها غوغا مي‌كند.

در طب سوزني بايد دانست كه عاملي باندازه 5/2 سانتيمتر از سطح كل پوست بدن حافظ سيستم دفاعي بدن مي‌باشد كه قابل ديدن نيست به اين عامل دفاعي wei Qi (وي چي) ـ مي‌گويند در موقع خواب اين عامل به 3 سانتيمتر مي‌رسد چون دفاع بدن در خواب كمتر است. اين عامل را مي‌توان حس كرد دو دست را به فاصله 2 سانتيمتر از يكديگر قرار دهيد تا اين اثر را حس كنيد. معمولاً اين اثر هاله‌اي است حرارتي كه از بدن در مقابل عوامل پاتوژن محيطي دفاع مي‌كند. هر جا از بدن كه خيس شود از اين عامل بي‌بهره مي‌گردد تا زمانيكه 580 كالري براي هر گرم اب    را گرفته و تبخير گردد.

بنابراين سطح خيس بدن نه تنها از اين عامل دفاعي بي‌بهره مي‌ماند بلكه قسمتي از حرارت دروني خود را بايد صرف تبخير آب خيس كند. عامل بد ديگر يكه اين wei Qi را خنثي مي‌كند باد wind عامل پاتوژن يان مي‌باشد يعني هر آينه باد به بازوي خيس شخصي بخورد wi Qi محو مي‌گردد هاله سوراخ مي‌شود و بدن مستقيماً در مجاورت سرما قرار مي‌گيرد، اگر اين باد و تغيير هوا با عامل پاتوژن سرما يا cold نيز توأم شود كه ديگر حرفي براي گفتن نمي‌ماند و سرماخوردگي عضو حتمي است. كسانيكه پيراهن خيس به مدتي مي‌پوشند يا آنها كه در باران لباسشان خيس مي‌گردد و با بي‌باكي هر چه تمامتر بكار خود ادامه مي‌دهند و هرگز از عواقب پيري آن نمي‌ترسند.

22

يك پيراهن خيس بپوشيد و نتيجه اين كار را ماهها و گاهي سالها بصورت يك نقطه به اندازه يك سكه در پشت قفسه صدري ببينيد و همواره اين جمله را در ذهن خود بپرورانيد.

Cold induced diseases / shan Ham Lon سرما بيماريها را برمي‌انگيزد.

در بيماراني كه دردهاي پا ، مچ و كف پا دارند و در آب و آبريزي و شستشو بسيار زياده‌روي مي‌كنند روي Kidney 6 پايشان فشار دهيد و سپس فشار زيادتر و ماساژ ناگهان درد جانكاهي آنها را فرا مي‌گيرد اين نشانه – damp – co مي‌باشد.

به زبان دكترهاي طب سوزني آب در داخل پا است كه البته منظورشان damp – cold در پا مي‌باشد. اين در حالي است كه بيمار قبلاً در نقطه kidney 6 درد حس نمي‌كرده است ولي با فشار و ماساژ نقطه‌اي اين درد پيدا شد. اين يك علامت مهم مي‌باشد.

– اولين اثر سرماخوردگي مجاري هوائي فوقاني External syndrome عطسه مي‌باشد (علامت خطر) براي شروع sneeze is a defense action of body عطسه مختصر كمي از wind را از بدن خارج مي‌كند ولي علامت خطر مي‌باشد چه در سرماخوردگي و چه در حساسيت‌ها كه مسلسل‌وار پيش مي‌آيد. sneeze is belong to lung.

طب سوزني    روي اشخاص مختلف و اثرش تفاوت زيادي دارد گاهي چنان در شخصي باعث اصلاحات و تنظيم كل امور بدن مي‌گردد و گاهي روي بيماري اصلاً اثري ندارد. آنجا كه اثري در درمان و تنظيم ندارد بيش از 30% مردم نيستند. اثرات درماني طب سوزني بعد از 10 دقيقه از سوزن زدن شروع مي‌گردد مدتي كه شخص زير سوزن است 20 دقيقه مي‌باشد.

در جوانان و مخصوصاً دختران جوان اثرات شعف و خوشحالي بعد از 10 دقيقه ظاهر مي‌گردد طوريكه اگر مثلاً Du20 را براي آنها زده باشند تمام غم و اندوه خود را فراموش ميكنند و شاد و خوشحال مي‌گردند. اگر بسيار باادب باشند خود را نگاه داشته و تنها لبخند مي‌زنند و يا به خواب شيرين فرو رفته نه خواب توأم با خماري و يك nap كوتاه مي‌روند. نپ يك چرت يك دقيقه‌اي است.

در مراكز درماني طب سوزني معمولاً يك موزيك دل‌انگيز آرام و اسلامي با صدائي كه گوئي از دور مي‌آيد برقرار است با وصفي كه انجام شد باثرات درماني كار بيشتر افزوده مي‌گردد. بوي سوختش گياه  Ai ye براي ماكسي‌بس هم احساس مي‌شود. طب سوزني هيچگونه عارضه‌اي ندارد يعني بيماري بيماران را بدتر نمي‌كند. فوقش چيزي راهم درست نمي‌كند اما اثرات تنظيمي و درماني مؤثري دارد. بعضي مشكلات بيمار 10 دقيقه بعد از Needling برطرف مي‌گردد. بعضي ديگر بزمان بيشتري نياز دارد. خبرهاي خوب درماني تا 5/2 ماه محل دارد كه بيايد. بيماري كه مي‌گويد طب سوزني هم رفتم و تأثير نداشت بايد اين سؤالات را جواب دهد.

1-    چند جلسه طب سوزني رفته؟

2-    چند دوره درماني را طي كرده؟

3-    كدام جلسه اثرات بهتري داشته است؟

4-    آيا جلسات يك روز در ميان بوده و يا نامنظم؟

5-    آيا درمان سندروم بوده و يا همينطوری کتره ای الكي  نقاط آشي زده شده (آشي پونيت‌ها نقاط دردناك هستند).

6-     آيا حتي يك درصد هم اثر بهتري نديده است؟

7-    آيا نقاط طب سوزني شده با سندروم برطرف شده يعني درمان ريشه بوده يا درمان شاخه؟

8-    آيا نسخه درماني طب سوزني صحيح بوده است؟

9-    آيا طب سوزني روي نقاط non acu point يعني طب سوزني دروغين بوده يا روي آكوپوينت‌ها؟

10-  ايا از ماكسي بس هم استفاده شده ؟

در مورد مثلاً ميگرن در جلسات چهارم و پنجم اثري مفيد خواهند ديد آنهم به اين شرط كه جلسات يك روز در ميان انجام شده باشد.

اگر بيمار به طب سوزني و يا به پزشك خود اطمينان نداشته باشد هرگز بهبود نخواهد يافت. در يك مورد بيماري براي اولين بار براي طب سوزني مراجعه كرده بود كه براي وي بخوبي انجام گرفت. شب هنگام بيمار تلفن زد كه بعد از طب سوزني مبتلا به اسهال شده وقتي بوي اطمينان داده شد كه طب سوزني عارضه‌اي ندارد و سؤال شد كه چه غذايي خورده بيمار تلفني گفت بعد از طب سوزني از مغازه نزديك چند سيخ دل و جگر و يك دوغ محلي خورده.

– در مورد درمان بيماريهاي حاد و سخت و اعتياد به مواد طب سوزني هر روز انجام مي‌گيرد و در بقيه مورد يك روز در ميان تا دوره 10 جلسه‌اي پايان پذيرد.

وقتي دوره تمام شد ديگر طب سوزني را بايد متوقف كرد تا دو هفته و يا 10 روز سپس اگر لازم شد دوباره دوره دوم يا سوم شروع گردد این بار با فواصل بیشتری .

طب سوزني درمان ارزان قيمتي است كمتر مخارج سنگيني و داروهاي ناياب و آزمايشات و MRi و عكس مي‌خواهد. بعد از ويزيت بيمار نياز ندارد در صف داروخانه قرار بگيرد.

– هر كس با طب سوزني درمان مي‌گردد اگر داروئي شيميايي مثل قرص يا كپسول مي‌خورده نبايد داروهايش را قطع كند ولي معمولاً هر كس دارو مي‌خورد بايد ادامه داده ولي در ا صول طب سوزني نياز به هر داروئي كه مي‌خورده كمتر مي‌گردد زيرا تنظيمات طبيعي بدن شروع مي‌گردد.

مثلاً كسي كه درد دارد و ناچار به خوردن مسكن مي‌باشد چون بعد از طب سوزني قسمتي و يا همه درد محو مي‌گردد شايد ديگر نيازي به مسكن نداشته باشد و شايد به نصف از يك مسكن نياز داشته باشد.

مثال خانمي كه مبتلا به ميگرن عصبي مي‌گفت هر شب ناچار به خوردن 6 عدد قرص مسكن بودم و بعد از يك دوره طب سوزني هر شب تنها يك قرص مسكن مي‌خوردم.

در يك مورد ميگرن و سردرد كوبنده بيمار مي‌گفت نه اينكه سر دردم بهبود يافته باشد ولي كم شده و ديگر قدرت ندارد كه مرا روانه بيمارستان كرده و سرم و مسكن‌هاي قوي به من زده شود و خوب اين 30% در يك دوره درمان ظاهر شده بود. شايد در دوره بعد درصد بهبودي از اين هم بيشتر گردد.

در طول دوره درمان با طب سوزني هر جلسه روي يك يا دو مريديان كار خواهيم كرد. در جلسه پنجم از بيمار مي‌خواهيم كه كدام جلسه اثرات درماني بهتري داشت. مثلاً ميگويد جلسه سوم در پرونده بيمار جلسه سوم و مريديان و نقاطي كه طب سوزني زده شده تاريخ آنرا مطالعه نمائيم و نتايج بعدي را بر همان پايه ارزيابي خواهيم كرد.

در اشخاصي كه Excess هستند يعني تمايلي به فشار خون بالا رفتن دارند.

در كسانيكه 40 سال به بالا دارند هرگز نبايد Du20 يا GV20 سوزن زده شود كه اين نقطه مركز مريديانها yan  بوده فشار را بالا مي‌برد و بلافاصله زير سوزن بيمار مي‌گويد سردرد دارد اگر چنين موردي داشتيد بلافاصله Pc6 و Du26 را سوزن بزنيد و 20 دقيقه ديگر بيمار را نگه داريد و فشار خون وي را چك كنيد. اگر تاثيري نكرد بالاترين نقطه لاله گوش را با يك لانست استيريل سوراخ و فشار اوريد تا يك قطره خون خارج شود.

اگر بيماري مبتلا به فشار خون اساسي است Essential hypertension سوزنها را با دست نچرخانيد، Du20 را سوزن نزنيد و او را به دستگاه اكترو آكوپنكچر وصل نكنيد اگر در چنين بيماراني نقاط انتخابي شما Bladder 13 و Du 26 باشد ممكن است فشار خون بيمار به كلي اصلاح و درمان گردد. فشارخون وي بعداً بشود 12 اين بسيار خوب است. اما فاجعه‌اي در پيش است و آن اينكه اين بيمار با طب سوزني فشارش طبيعي شده فردا صبح قرص ضد فشارش را كه روزانه مي‌خورد ناگهان فشار به 5 نزول مي‌كند پس بهترين كار و دستور اين است.

هر بيماري كه فشار خون دارد براي هر بيماري مثلاً براي ناراحتي معده سوزن زده مي‌شود. بايد به او بگوئيد كه ممكن است فشارش هم اصلاح شده باشد فردا صبح كه خواست قرص ضد فشار بخورد اول بهتر است با دستگاه فشار خون بازوئي يك فشار بگيرد. اگر طبيعي است قرص خود را نخورد. در تمام دوران درمان هر روز بايد فشار خون گرفته شود و اگر لازم بود را بخورد.

از محتوي اين سطور اينطور استنباط مي‌گردد كه گاهي براي مثلاً سندروم carpal Tunnel syndrome درد مچ دستها در بيماري مجبور مي‌شويد Lung 9, Heart 7, Pc7 را سوزن بزنيد ممكن است تاكيكاردي فوق بطني بيمار هم اصلاح شود زيرا شما روي مريد Pericardia كاركرده‌ايد ـ امور فني قلب به مريديان پريكارد مربوط مي‌گردد و در عوض مريديان خود قلب كارهائي روحي انسان را انجام مي‌دهد. بنابراين اگر مثلاً براي زخم اثني‌عشر اين نسخه را اجرا كرديد.

Ren 12-13             Spleen 4                Stomach 36

و فردا بيمار آمد و گفت دردهائي كه در بازو شب حس مي‌كرده و درد سوزشي كه مثلاً در مچ پا داشته برطرف شده اين نتيجه تعادل بين مريديانها بوده و چه بسا دهها ناراحتي بيمار كه خود وي عا جز از شرحش بوده اصلاح شده است.

اگر بگوئيم ظاهراً مثل آن است كه تصميم گيرنده بهبود خود سوزنها هستند بي‌جا نگفته‌ايم زيرا هر عدم تعادلي را در كل بدن اصلاح مي‌سازند.

گاهي كاري كه از طب سوزني مي‌خواهيم انجام نمي‌دهد ولي مثلاً مي‌رود چند مشكل بيمار را بهبود مي‌بخشد بطوري كه پزشك معالج و بيمار شگفت‌زده مي‌شوند.

– بيماران بعد از يك دوره درماني جلسات متفاوت را تشخيص مي‌دهند كه كدام بهتر بوده. بيماران با سواد و كنجكاو حتي جاي نقاط را هم مي‌شناسند.

بطور مثال بيماري كه در يك جلسه درماني نقاط Ren 4 و دو طرفش روي مريديان Stomach و Spleen 6 سوزن زده شده بود و همزمان ماكسي‌بس غير مستقيم هم برايش انجام شده بود. براي Enuresis (بي‌اختياري ادراري بعد از عمل پروستات) مي‌گفت بعد از اين نسخه درمانيImpotence وي هم برطرف شده و با اشتياق بعد از هر جلسه درماني مجدداً توصيه مي‌كرد كه آقاي دكتر Spleen 6 و Ren 4 يادتان نرود.

در اوايل كارم وقتي اين بيماران نقاط را نشان مي‌دادند و سوزن زدن به آنرا توصيه مي‌كردند عصباني مي‌شدم و بدخلقي مي‌كردم. در سفر اخيراً به كانادا از استادان بزرگ سؤال كردم و نارضايتي خود را از اظهارات و دخالتهاي بيماران توضيح دادم.

همگي استادان يك صدا گفتند مردم خود پزشك بدن خود هستند. آنها درد خود را بهتر از تو مي‌دانند تو بايد خوشحال شوي كه آنها نقاط را مي‌شناسند و تو را راهنمايي مي‌كنند.

تو در تاريكي قدم برمي‌داري آنها در روشنائي درد خود را مي‌شناسند و درمان آنرا تشخيص مي‌دهد و بهبودي را حس مي‌كنند. آنچه را كه تو مي‌خواهي از pulse diagnosis گرفتن نبض و Tongue diagnosis ديدن زبان استنباط كني كه تازه اگر درست بفهمي آنها خود به زبان ساده مي‌گويد آيا اين بد است؟

23

براي بيماريهاي سخت و شديد گاهي لازم مي‌گردد در يك روز 2 بار طب سوزني بفاصله هر 12 ساعت انجام گيرد ـ در مورد اعتياد معمولاً روزي يكبار كافي است. براي ديگر بيماريها نظير ميگرن و ناراحتي هاضمه و اصولاً bi syndrome (دردهاي مفاصل) يك روز در ميان.

بعضي همكاران هنوز تصور مينمايند طب سوزني تنها براي تسكين درد است. چه تصور دور از حقيقتي.

امروز هر چه نامش بيماري است با طب سوزني درمان يا حداقل كمي بهتر ميشود بجز حوادث و سوانح اورژانسي كه اعمال جراحي فوري را مي طلبد.

يكي از همكاران ميگفت مگر ميتوان اشلازي را با طب سوزني و تلقين درمان كرد ؟ نشان از بي اطلاعي اين پزشگ متخصص كه تصور ميكرد طب سوزني تلقين است نه يك علم اكادميك دانشگاهي / همگي دارو نماها را مي شناسيد پلاسيبو ‌( دارونما قرص يا كپسولي است كه از كمي شكر و مثلا يك ماده بي اثر مثل ارد درست شده) دارونماها هيچ اثر فارمالوژيكي ندارند.

با دارو نماها ميتوان 30 در صد مردم را با تلقين بهبود بخشيد يعني فريب داد در طب سوزني كودكان كه تب فرو افتاده  وطفل بهبود يافته ايا به كودك تلقين شده ؟ ايا كودكان تلقين پذيرند؟

24

     درمان عقب افتادکی ذهنی کودکان

در طب سوزني گاو و اسب و گربه كه در Animal Hospital سر تا سر دنيا انجام ميگردد و اين درمان بسيار مرسوم شده ايا ميتوان به اسب تلقين كرد كه بهبود يافته ؟ حيوانات تلقين پذيرند ؟

25

 درمان با طب سوزنی در سگ

در طب سوزني كه روي درختان مبتلا به شته ( ا فت ) با كوفتن چند ميخ انجام ميگردد لابد به درخت تلقين ميگردد كه بهبود يابد.

در طب سوزني دلفينها از سوزن استفاده نمي شود نمي توان به ماهي سوزن زد و او را در اب رها كرد بلكه از نيترات نقره 90 در صد استفاده ميكنند نيترات نقره بسيار ميل تركيبي دارد با كلرور سديم با اين فرمول No3Ag +ClNa = ClAg + No3Na باين ترتيب نقاط اكوپوينت ماهي را براي درمان با يك خال نيترات نقره مي سوزانند و در اب رهايش مي سازند.

در نوعي طب سوزني براي حيوانات بيقرار از دوش ليزر استفاده ميكنند.

26

نقشه اكوپوينت هاي فيل

27

 مثال سندرومهاي yan min شكم حاد مثلاً در اثر آپانديست پرفوره پريتونيت و زخم اثني‌عشر پرفوره و پريتونيت شيمياي ، پانكرآتيت و پريتونيت.

مثال سندرومهاي Tai yan سرماخوردگي معمولي است.

بدترين و كشنده‌ترين سندرومها در Jue yin مي‌باشد و اگر در اين مرحله بيماري قرار گرفت بدن سرد و مردمك چشم‌ها به نقطه‌اي ثابت ماند ديگر درمان بي‌حاصل است. اين بيماران را درمان نكنيد برگشت ميسر نيست.

6 stages disease

بعنوان مثال ساده‌ترين بيماري كه مثلاً سرماخوردگي معمولي است روي اين جدول بررسي مي‌كنم دوره بيماري 6 روز است. هر روز يك Stage است.

به اين معني است كه عامل پاتوژن سرماخوردگي common cold هر يك روز روي 2 مريديان سير مي‌كند تا به آخر مي‌رسد. 12 مريديان داريم از Tai yan شروع و به Jue yin ختم مي‌گردد. بدترين روز بيماري هم همان Jue yin است و بالاخره پايان مي‌يابد يا به بدخيمي و مرگ و يا به بهبود و سلامت عامل سرماخوردگي wind cold بوده محل اثرش پشت سينه وگردن.

چرا Tai yan زيرا پشت انسان به wind بسيار حساس است. و اتفاقاً wind را از همان جا استخراج مي‌گردد براي درمان Gallbladder 20 و Bladder 12 كه در پشت و پشت گردن است بكار مي‌رود.

Tai yan محل  small intestine  hand Tai yan

Bladder  foot Tai yan

مي‌گويند اگر در سرماخوردگي بيمار عرق كند بهبود مي‌يابد. اين حقيقت دارد بله خوب مي‌شود اما چطور؟ خوب نمي‌شود ولي skip down مي‌كند يعني عامل پاتوژن 2 يا 3 مرحله Stage را جلوتر مي‌برد. يعني زودتر خوب مي‌شود 4 روزه خوب مي‌شود. يعني بيماري كه سرماخوردگي پيدا مي‌كند اگر:

1-                رژيم غذائي آب پز بگيرد.

2-                استراحت مطلق كند.

3-       اگر در گرماي جون و جولاي بدون پنكه و كولر در اطاقي گرم استراحت كند و بخوابد و در دريائي از عرق خود غوطه‌ور شود بله skip down پرش از 2 يا 3 مرحله امكان‌پذير است (زودتر خوب شدن) .

اما چه كسي در اين دوران حاضر است به اين ترتيب درمان شود.

يكي چند قرص سرماخوردگي كه مصنوعاً سير بيماري در 6 مرحله را بهم مي‌زند و غوغائي از تب و حبوب ضد تب و تعطيل نكردن كار و استراحت نكردن غذاها خام و پخته ترشي و سرخ‌كرده‌ها، خوردنها و سپس 20 تا 30 روز ادامه سرماخوردگي و بالاخره درگير شدن ريه و سرفه و خلط غليظ مثل دنبه و تبديل يك بيماري ساده سرماخوردگي كه عامل آن ويروس بوده عاقبت كار بجائي مي‌رسد كه ميكروبها نيز در اين بيماري شركت كرده و با ويروس عرصه را بر بيمار نترس و نافرمان تنگ مي‌كند.

مگر نگفتيم كه در سرماخوردگي اگر بيمار عرق كند خوب مي‌شود بله اين صحيح است ولي كمي خوب مي‌شود. دوم اينكه اگر بيمار شخصي باشد Excess (قوي) عرق نمي‌كند ولي اگر شخصي است deficient(ضعيف) بله عرق مي‌كند. ببينيد چگونه كار مشكل مي‌شود پس آدم با آدم در بيماريها تفاوت دارد. اگر heat  را عفونت باكتريال و cold  را يك عفونت ويرال فرض كنيد كه در واقع اين يك key point  عظيم است و حقيقتا هم همين است گره از صدها پرسش خود باز كرديد و همينجاست مشگل كار كه در heat , cold  هر دو تب وجود دارد پس هر دو الودگي به نوعي عامل پاتوژن را بيان ميكنند بله در چند هزار سال پيش كه ميكرواورگانيسم را نميشناختند ويروس و ميكرب را با cold , heat  نشان ميكردند.

Differentiation of syndromes According

To eight principles

تشخيص سندرومها بر مبناي اصول 8 گانه

اصول هشت‌گانه عبارتند از:

yan , yin, deficiency, excess, cold, heat, Interior, Exterior

 با اين 8 اصول 4 تشخيص داده مي‌شود من جمله محل بيماري معلوم مي‌گردد و سپس قدرت عامل دفاعي بدن و قدرت عامل پاتوژن درك مي‌گردد و اينكه تا چه حد پاتوژن در گوشت و پوست و استخوان نفوظ كرده.

اول داخلي يا خارجي

عامل پاتوژن چقدر از بيرون به داخل بدن رفته است و عمق بيماري چقدر است. پوست و مو، عضلات، مريديا نها و كلترا لها را قسمت خارجي مي‌نامند بيماريهاي خارجي. در حاليكه 5 عنصر (zang) زنگ (اعضاي توپر) و 6 عنصر (Fu) فو (اعضاي توخالي) اگر گرفتار شده باشند بيماري داخلي است. نمونه بيماريهاي خارجي Bi syndromes  دسته بزرگي از بيماريها كه طي ان مفاصل ريز و درشت عضلات تاندونها سرما خوردگي موضعي و لوكال پيدا ميكنند.

بيماريهاي خارجي Exterior syndromes 

عامل بوجود اورنده ان از بيرون ببدن هجوم اورده  با اين مشخصات ابتدا قسمتهاي سطحي بدن را مورد حمله قرار ميدهند دوم شروع بيماري حاد و ناگهاني است عدم تحمل در مقابل سرما و باد ( دوري از سرما و باد ) تب و بار نازك زبان و نبض سطحي سردرد و درد كل بدن انسداد بيني و سرفه علائم بنا بر اينكه كداميك از اين فاكتورها  heat cold deficiency excess در كار باشند متفاوت است.

سندرمهاي داخلي

  Interior syndromes

اين سندرومها يا از رسيدن كامل عامل پاتوژن  به اعضائ Zang Fu  بوجود امده اند مثل بيماريهاي رماتيسمال دريچه اي قلب يا اصولا نقص و خرابي خود اعضاي Zang Fu Organs بوده.

تشخيص بر اينكه سندروم داخلي يا خارجي است

قانون تب و پتو) اگر بيمار تب داشته باشد

اگر پتو دور بيمار است و تب داردExterior Syndrome  بار نازك و سفيد زبان و نبض سطحي. منظور از پتو دور بيمار يعني حذر از سرما ميكند (چقدر خود را ميپوشاند)

اگر پتو دور بيمار نيست وتب دارد يا پتو دور بيمار است و تب ندارد Interior Syndrome بار زرد يا قهوهاي زبان نبض عمقي.

اين قانون قابل توجه است طوريكه با يك نگاه ميتوان تشخيص را داد.

ارتباط بين سندرومهاي داخلي و خارجي

در شرايط پيش امده عوامل پاتوژن خارجي اگر بخارج رانده نشوند ممكن است به اصل داخل وارد شوند و اورگا ن را مبتلا كنند در واقع اين يك سندرم  خارجي بوده كه تبديل به سندروم داخلي شده مثل يك Upper respiratory tract infection  كه درمان نشده و تبديل به يك پنوموني لوبر شده باين ميگويند انتقال از خارج به داخل.

Check Also

بیماری های قابل درمان

هر بیماری قابل علاج است حتی بیماریهای صعب العلاج درصدی از بهبود را در پی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *