تنظیمات بدن

هر آنچه ماشین نامیده می شود مشتمل بر دستگاه یا ترکیبی از دستگاه های متعدد می باشد که در روی یک بدنه (شاسی) سوار است و نیاز به هم آهنگی و تنظیم دارد.

ساده ترین ماشین ها اهرم است، قاشق غذاخوری اهرم نوع اول است و ساده ترین ماشین است، اگر با این قاشق یک ته دیگ خوشمزه تراشیده شود سر این قاشق کمی ممکن است به عقب برگردد (از تنظیم خارج گردد) این کدبانوی خانه است که دوباره باید آنرا به حالت اول در آورد (تنظیم کند) وقتی ساده ترین ماشینها نیاز به تنظیم مکرر داشته باشد چگونه موتور ماشین شما که از هزاران دستگاه تشکیل شده نیاز به تنظیم ندارد، شما همواره برای باد چرخها و تنظیم موتور ماشین و تنظیمات سوخت کاربراتور و یا انژکتور و تنظیم فرمان اتومبیل خود را به تعمیرگاه می برید تلویزیون، ساعت یا هر دستگاه دیگر را مرتب تنظیم می کنید یعنی هر چیز را تحت نظم و تنظیم قرار می دهید.

1 (3)

در زندگی روزانه گاهی کلامی به کسی آشنا یا ناشناس می گویید. ….! او بر می گردد و صد هزار فحش و ناسزا به شما می گوید… او آدم خوبی است بلکه تنظیماتش به هم خورده تنظیم بهم خورده ها هم زندگی می کنند ولی . ولی با چه زندگی و با چه اعصابی و چه عمر کوتاهی دانشمندان طب سوزنی معتقدند که هر انسان سالمی هر 6 ماه یکبار باید تنظیم شود . تنظیمات اعصاب و روان، قلب، تغذیه، کلیه، کبد و عادات خورد و خواب آنها حتی یکقدم جلوتر نهاده اند و یک ترکیب از نقاط طب سوزنی برای پیشگیری از بروز سکته قلبی و سکته مغزی CVA بعنوان Prevention  یا پیش گیری تعیین کرده اند. تنظیمات بدن با آکوپنگچر (طب سوزنی) هر6 ماه یکبار در اوج تابستان یعنی گرمترین روز تابستان July  ودر زمستان سردترین روز زمستان انجام می گیرد.

تنظیمات بدن وقتی انجام شد ابدی و دائمی نیست، یک بحث لفظی یک درگیری ترافیکی در خیابان تنظیمات اعصاب و قلب را به هم می ریزد (از نو باید تنظیم کرد) یک غذای سنگین خوش نمک تنظیمات فشار خون را در هم می ریزد، یک درگیری فیزیکی تنظیمات سیستم موسکولو اسکلتان را به هم می ریزد یک شمیوتراپی یا یک اشعه درمانی برای سرطانها تنظیمات را دگرگون می نماید در Traditional Chinese medicine = TCM هر بیماری برای شیمو یا رادیوتراپی برون رفت نباید بخانه برگردد مگر اول به یک آکوپنگچریست مراجعه و طب سوزنی شده دوباره مریدیانهاmeridians تنظیم گردد این حقایق علمی را حتی دکترهای طب غرب یا نمی دانند یا اصولاً قبول ندارند چرا که در Text کتابهای درسی ذکر نشده علم TCM پدیده جدیدی در طب غرب می باشد که به عللی هم نمی گذارند خودش را نشان بدهد.چرا جمعیت کشور چین بسیار زیاد است آیا تولید و تناسل آنها زیاد است؟یا عمر سلامتی آنها طولانی است؟ یقیناً مورد دوم صحیح است، عمر اکثریت جوامعی که از طب سوزنی و داروهای گیاهای استفاده می نمایند حداکثر 103- 105- 107 سال می باشد.

دوم

Acupuncture & moxibustion

هر جا صحبت از آکوپنگچر پیش می آید ماکسی بس هم ذکر می شود ماکسی بس یعنی گرم کرد آکوپوینت (نقطه ای که باید سوزن زد) با انجام ماکسی اثر آکوپنکچر چندین برابر افزایش می یابد . ماکسی بس دو نوع است :

2 (3)

Direct moxibustion, indirect moxibustion

ماکسی یعنی به بیمار انرژی القا می گردد که در بیماریهای Cold و آنها که زائیده بیماری های شن خن لن (Shan Hu Lon)کتاب شن خن لن که عنوان آن عبارتست از cold induced diseases یعنی سرما بیماریهای انسانی را بر می انگیزد گفتگو می کند و کتاب عظیمی است.

در بیماری های تبدار و آن دسته بیماری که عامل موجد آنها heat می باشد نباید ماکسی انجام گردد در زنان منوپاز اگر ماکسی بس انجام شود بدتر می شوند زیرا آنها خود از hot flash  رنج می برند hot flash در خانمهای منوپاز ناشی از kidney ying deffiency  می باشد در مورد فوق به طور نمونه ذکر شد که معلوم گردد هر جا و همیشه ماکسی نمی شود کرد.

5 (1) 4 (1) 3

در تنظیمات ریوی معمولاً Bladder 13 واقع در پشت انتخاب می گردد و روی سوزن indirect moxibustion  می گردد برای بیماری های ریوی ناشی از cold مثل Bronchial asthma که عامل آن cold باشد یادتان باشد ممکن است آسم برونکیال بعلت heat هم باشد (تشخیص صحیح) .

Bladder 13 ریشه بیماری های ریوی را به همراه large intestinal 4  و Lung 7 و Lung 1 و Lung 2 از بن می کند.

این در صورتی است که Lung 9  فعال باشد زیرا در Lung Qi deffiency  اصلاً بیمار آنقدر انرژی ندارد که حتی برای تخلیه برونشها قادر به سرفه کردن باشد .

CV17 مابین دو پستان در خط وسط ترکیبی است که برای بیماریهای قلبی عروقی بکار می رود عمودی و روی manobrium وسط استخوان استرتوم می باشد عمق 2 میلیمتر است در مردها براحتی این نقطه پیدا می شود در خانمها مشکل است زیر نوک پستانها در محل تشریحی خود قرار نگرفته است.

– برای تنظیم قلب در اکستراسیستولها، تاکیکاردیهای فوق بطنی از pericardium 6 واقع در مچ دست داخلی خط وسط استفاده می گردد pc 6 دهها خاصیت دیگر هم دارد که یکی از مهمترین آنها ضد تهوع و استفراغ است.

درست است که مریدیان قلب و پریکارد از یکدیگر جدا هستند ولی امور تکنیکی قلب به مریدیان پریکارد مربوط می گردد در عوض وضعیت روحی انسان بیشتر به مریدیان قلب مربوط می گردد. Pericardium 4 برای تمام دردهای جلوی قلبی معرکه است .

– برای تنظیمات اعصاب بهترین نقطه Du 20 مرکز حافظه و دهها تنظیمات مغزی و روحی و روانی با اضافه شدن سن یا Heart 7  واقع در کریز مچ دستها و Spleen 6  می باشد، اصولاً ترکیب points و Du 20 آرامش فوق العاده به همراه تمرکز consentration  می دهد همین ترکیب نقاط شش گانه است که در صرع بزرگ به کار میرود.     Crandmal , petidmal

ترکیب این نقاط (Si 3 + CV 15 + HT7) پنج نوع این لپسی را درمان می کند برای تنظیمات سیستم هاضمه از ترکیب Stomach 36  و Ren 12    Ren 13  استفاده می گردد.

راجع به  ST 36  یا stomach 36  که یکی از نقاط خیلی مهم آکوپنکچر در بدن است بحث های زیادی شده اولاً هر وقت بخواهیم برای درمان سیستم هاضمه اقدامی به عمل آوریم اولین آکوپوینت همین ST 36 را باید زد مثلاً در مورد اصلاح وضعیت صفراوی کبد از این نقاط استفاده می شود Ren 12-13   Liver-3 برای اصلاح سازوکار Speen دوباره از ST36 و SP4 استفاده می گردد و همینطور در آشلازی ST 36 و ST 21   Ren 12-13  زده می شود یعنی قفل کار در سیستم هاضمه ST 36 می باشد این بغیر